Malmö stad vill bli fossilfri | Offentliga Affärer
ÖVRIGT-Toppbanner1260x250
ÖVRIGT-Mobil-Toppbanner-320×320

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Malmö stad vill bli fossilfri

Malmö stad har satt målet hundra procent förnybar energi om tio år. I Malmös miljöprogram, som antagits av kommunfullmäktige, sägs att staden ska bli Sveriges klimatsmartaste stad och att Malmö ”som geografi” ska vara klimatneutralt 2030. 

Därför har man tillsatt en utredning kring om man ska satsa på ett liknande upplägg som svenska Advanced SolTech bedriver i Kina.

Malmö har som första kommun i Sverige skrivit under Agenda 2030 och tänker införliva den i kommunens målkedja. Idag är biogas det vanligaste drivmedlet inom Malmö stad.

Många platta tak
Miljökommunalrådet Simon Chrisander (L) vill se mängder av solceller på platta tak i staden. Allt för att uppnå det ambitiösa målet om 100 procent förnybar energi.

Simon Chrisander

– Tittar man på Malmö från ovan så ser man en massa industritak – de flesta helt utan solceller, säger Simon Chrisander (L) till Sydsvenskan.

Enligt planen ska Malmö stad tillsammans med bland andra ett energiföretag bilda ett bolag som installerar och sköter solpanelerna på företagens tak. Fastighetsägarna behöver alltså varken investera i panelerna eller hantera dem.

Verksamma i Kina
Svenska Advanced SolTech Energy är via ett dotterbolag verksamma i Kina där företaget finansierar, installerar, äger och förvaltar solenergiinstallationer på kunders tak. Fastighetsägaren betalar inte för anläggningen, utan förbinder sig i stället att under ett 20-årigt avtal köpa den el som anläggningen producerar. Företaget har cirka 80 anläggningar runt om i Kina bland annat på Pekingoperan.

Svenska aktieägare
SolTech Energy har idag runt 31 000 svenska aktieägare som bidrar till att koldioxidutsläppen minskar i Kina. Företaget har märkt ett stort intresse för investeringar i gröna alternativ.


Antalet installa-
tioner av solceller
förväntas öka
markant i
Sverige.

Det senaste året har det skett en ökning med 67 procent av installerade solceller. Enligt Energimyndigheten är det rimligt att solel står för tio procent av all förnybar elproduktion i Sverige i framtiden. För att nå dit krävs det ungefär 40 gånger fler solceller i landet än dagens.

13 000 fotbollsplaner
 – Det motsvarar ungefär 13 000 fotbollsplaner med solceller, vilket inte alls är orimligt. Om det sätts upp solceller på alla tak i Sverige med god solinstrålning skulle det motsvara cirka 45 procent av Sveriges årliga elanvändning. Det finns en stor outnyttjad potential för elproduktion i vår bebyggda miljö, säger Johan Lindahl på Energimyndigheten.

Redan nu finns tekniken att bygga fastigheter med tak, väggar och fönster som integrerats med solceller. Det krävs heller inte direkt solljus för att alstra energi, endast dagsljus behövs, och solcellsinstallationer förväntas öka markant i Sverige.

 

Källor: Malmö stad, Advanced SolTech, Energimyndigheten, SVT, Sydsvenskan, Fossilbränslefria kommuner med rapport från de EU-finansierade projekten ”Fossilbränslefria kommuner i norra Skåne” och ”Fossilbränslefria kommuner i södra Skåne”. Den visar en sammanställning av kommunernas energianvändning uppdelat i fossilt bränsle och fossilbränslefritt. Publikationen kan laddas ner via www.kfsk.se/fbf

SÄG DIN ÅSIKT. SKRIV EN KOMMENTAR!

MER Miljö

Kommentera

Your email address will not be published. Required fields are marked *