”Tjänsteresor måste bli hållbara!” | Offentliga Affärer
ÖVRIGT-Toppbanner1260x250
ÖVRIGT-Mobil-Toppbanner-320×320

SENASTE JOBB

• No Posts Found

”Tjänsteresor måste bli hållbara!”

– Det är hög tid för offentlig sektor att införa hållbara tjänsteresor!

 Det hävdar bland andra Malin Roux Johansson, generalsekreterare Realstars (bilden på förstasidan), och Helena Myrman, projektledare Nätverket Schyst resande (bilden nedan).

Helena Myrman. Foto: Sören Håkanlind.

I tidningen Göteborgs Posten (GP) refererar de till en utvärdering av Statskontoret kring hur kommuner och regioner bidrar till Agenda 2030. Utvärderingen pekar på att många kommuner har börjat arbeta med de globala målen, men att det oftast handlar om ”ytliga åtgärder”.

”Inga genomgripande förändringar”
”Genomgripande förändringar av arbetssätt och prioriteringar saknas. Schyst resandes undersökning visar på samma sak”, skriver undertecknarna. Dessa är förutom de ovan nämnda Pim van Dorpel, vice ordförande, Hotell- och restaurangfacket, Ulrika Urey, kanslichef, Fair Action, Mona Örjes, ordförande IOGT-NTO-rörelsen samt Sofia Östmark, kanslichef Union to Union.

Viss medvetenhet
Granskningen som Schyst resande genomfört kring hur hållbart Sveriges största kommuner reser i tjänsten visar att det finns en medvetenhet i kommunerna om att hållbart resande är viktigt. Bland annat för att uppnå de globala målen.

Debattörerna skriver: ”Både politiker och tjänstemän vet till exempel att resandet påverkar klimatet och tycker att det är viktigt att ta hänsyn till klimat och miljö vid tjänsteresor. Alla de 18 kommunerna som svarat på vår enkät ställer också miljökrav i sina resepolicyer, vilket är glädjande.

Svalare engagemang
Men. när det gäller de sociala och ekonomiska delarna av hållbart resande är engagemanget betydligt svalare, påstår skribenterna:

  • Endast fem av 18 kommuner har restriktioner kring alkohol i samband med tjänsteresor.
  • Endast två av 18 kommuner uppger att de har uttryckliga förbud mot att köpa sex under tjänsteresor.
  • Bara en kommun tar upp frågan om tjänsteresornas bidrag till det lokala näringslivet.
  • Mest överraskande är att bara sex av 18 kommuner ställer krav på goda arbetsvillkor för de som ger service under resan (exempelvis genom att anlita researrangörer och hotell som har kollektivavtal).

– Sveriges kommuner missar här ett gyllene tillfälle att bidra till anständiga jobb, kvinnors rättigheter och folkhälsa, menar Helena Myrman och de övriga debattörerna.

Läs hela debattartikeln på GP.

 

SÄG DIN ÅSIKT. SKRIV EN KOMMENTAR!

MER Debatt

Kommentera

Your email address will not be published. Required fields are marked *