Dataskyddsombud kan få betala vite | Offentliga Affärer
ÖVRIGT-Toppbanner1260x250
ÖVRIGT-Mobil-Toppbanner-320×320

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Dataskyddsombud kan få betala vite

Efter en längre rättsutredning har MAQS Advokatbyrå och Aigine AB funnit att dataskyddsombud skulle kunna bli personligt ansvariga för eventuella viten under GDPR som drabbar deras arbetsgivare. I Sverige finns idag drygt 9 000 anmälda dataskyddsombud.

Det framkommer i en artikel författad av Maria Moberg (bilden på förstasidan), advokat och specialist inom arbetsrätt samt verksam från MAQS kontor i Malmö, och Karl-Oskar Brännström, jurist och erfaren entreprenör inom Tech-sektorn, med fokus på digitalisering och regelefterlevnad.

Karl-Oskar Brännström.

Deras slutsats är att det inte ingår i dataskyddsombudets ansvar att prioritera dataskyddsarbetet, utan detta ansvar faller på den personuppgiftsansvarige.

”För att undvika diskussioner om personligt ansvar bör dock anställda dataskyddsombud vara fullständigt transparanta och tydliga med samtliga brister som identifieras i verksamheten, och tillse att dessa dokumenteras på högsta nivå”, skriver experterna i en längre artikel som kommer att publiceras i nr 4 av OA / 2019 med utgivning i december.
Fall prövas i Europa
I artikeln pekar de på att det just nu prövas fall om personligt skadeståndsansvar för arbetstagare i rollen som dataskyddsombud i både Schweiz och Storbritannien. I båda fallen handlar det om företag som drabbats av kostnader under GDPR och där man söker skadeståndsersättning från dataskyddsombudet, som man menar har agerat uppsåtligt eller försumligt.

Utfallet skulle kunna bli prejudicerande för hela Europa, då lagstiftningen ser snarlik ut. Det är nämligen en vanlig missuppfattning att man som dataskyddsombud aldrig skulle kunna bli personligt ansvarig för sitt arbete med GDPR.

En sådan skyldighet kan dock bara uppkomma under specifika förhållanden och det finns handfasta råd för att undvika ansvar, vilket artikelförfattarna beskriver i den kommande tryckta artikeln.

Fakta om företagen

MAQS Advokatbyrå är en affärsjuridisk advokatbyrå med 140 anställda. Byrån har sina rötter i 1800-talet men det moderna MAQS grundades 2002 och är nu en av de största advokatbyråerna i Sverige med kontor i Stockholm, Göteborg och Malmö.
Aigine AB är ett svenskt företag som tillsammans med IBM utvecklat lösningar där artificiell intelligens (AI) appliceras för att hitta, dokumentera och hantera personuppgifter under GDPR.

SÄG DIN ÅSIKT. SKRIV EN KOMMENTAR!

MER Juridik

Kommentera

Your email address will not be published. Required fields are marked *