Världens korruption rankad | Offentliga affärer
ÖVRIGT-Toppbanner1260x250
ÖVRIGT-Mobil-Toppbanner-320×320

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Världens korruption rankad

Sverige hamnar på delad tredjeplats ihop med Finland, Singapore och Schweiz då korruptionen i världens länder rankas av Transparency International, (TI). Minst korrupt är grannlandet Danmark.

Transparency international publicerade nyligen sin årliga rankning över korruptionen bland länder globalt. Danmark, Sverige och Finland ligger alltså i topp tillsammans med Nya Zeeland, Singapore och Schweiz. Grannlandet Norge hamnar strax efter.

OFFENTLIGA AFFÄRER har pratat med Natali Engstam Phalén, generalsekreterare vid Institutet Mot Mutor (IMM), en näringslivsanknuten organisation som arbetar aktivt mot mutor och korruption.

“Sverige ett lågkorrupt land”

Hon säger:
– Ur ett internationellt perspektiv är Sverige ett lågkorrupt land. Det medför dock inte att korruptionsproblematik saknas eller, vilket Transparency International pekar på, att Sverige är förskonat från de korruptionsrisker som finns på den internationella spelplanen. Vi är ett export- och importberoende land i förhållande till en omvärld där korruptionen på flera av Sveriges viktigaste marknader är mer eller mindre ingrodd.

Omfattande mörkertal
– De avslöjanden som har varit de senaste åren kring korruptionshändelser utomlands visar tydligt att detta är en utmaning som vi i Sverige inte har kunnat hantera utan överträdelser. Samtidigt är det svårt att per automatik dra slutsatsen att det har blivit sämre av att överträdelser kommer upp i ljuset. Vad vi med säkerhet vet är dock att mörkertalet vad gäller såväl nationell som internationell korruption med svensk inblandning är omfattande.

 – Vad vi också med säkerhet vet är att korruptionsutmaningarna inte har minskat och behovet av ett aktivt och konsekvent antikorruptionsarbete är stort, avslutarNatali Engstam Phalén.
Enligt TI:s ranking föll Sverige år 2017 Sverige till plats 84 vilket gjorde oss till det mest korrupta landet i Skandinavien. Sverige har tidigare legat kring 89–90 poäng på en skala 0–100 där 100 är absolut korruptionsfritt.

Skandaler i banksystemet
Problemen med korruption i Sverige sker framförallt i samhällets topp, enligt organisationen Transparency International, rapporterar Sveriges Radio Ekot.

”De nordiska länderna har över lång tid haft låg korruption, paradoxen blir att vi har de kanske största skandalerna i närtid inom banksystemet och vissa svenska och nordiska företag som då exporterar korruption”, säger till Sveriges Radio Ulrik Åshuvud, ordförande för Transparency International Sverige.

Läget ser bättre ut i offentlig sektor, tack vare bland annat offentlighetsprincipen och fri journalistik.

Sämst i världen
Somalia, Sydsudan och Syrien hamnar längst ner i rankingen, med 10, 13 respektive 13 poäng. USA och Brasilien pekas av organisationen ut som länder att hålla koll på. För första gången sedan 2011 har USA fallit nedanför de 20 bästa länderna och hamnar på 71 poäng. Brasilien tappade 2 poäng och ligger på 35, lägst resultat på sju år.


Fakta

Transparency International Sveriges (TI Sveriges) översättning av TI:s definition av korruption lyder “korruption är att utnyttja sin ställning för att uppnå otillbörlig fördel för egen eller annans vinning”. Det är en bred definition som sträcker sig längre än givande och tagande av muta och innefattar även det man i vardagligt tal benämner som “vänskapskorruption”.

SÄG DIN ÅSIKT. SKRIV EN KOMMENTAR!

MER Nyheter

Kommentera

Your email address will not be published. Required fields are marked *