Betygsätt vårdgivare för höjd kvalitet | Offentliga affärer
ÖVRIGT-Toppbanner1260x250
ÖVRIGT-Mobil-Toppbanner-320×320

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Betygsätt vårdgivare för höjd kvalitet

Det är fortfarande svårt att jämföra vårdgivares kvalitet. Öppenhet i denna bemärkelse handlar inte bara om bekvämlighet, utan är ofta en fråga om liv och död.

Det hävdar sir Bruce Keogh,  professor i hjärtkirurgi,  och Gabriel Heller-Sahlgren, Institutet för Näringslivsforskning. Inspektionen för vård och omsorg (IVO) bör få i uppdrag att betygsätta vårdcentraler och sjukhus inom fem områden, menar de.

Dessutom bör existerande kvalitetsinformation göras mer lättillgänglig genom att publicera användarvänliga nyckelmått på IVO:s hemsida.

– Sådan öppenhet kan också leda till förbättringar. Under det tidiga 2000-talet ledde exempelvis publiceringen av liknande indikatorer, i kombination med vårdgarantier, till minskad dödlighet och kortare vårdköer, konstaterar experterna.

England införde
Debattörerna pekar på att England efter en vårdskandal på 1990-talet införde öppna kvalitets­jämförelser. Där granskar och betygsätter en inspektionsmyndighet vårdgivare, utfallsdata samlas in på sjukhus- och läkarnivå och resultaten publiceras.

– För att ­stärka sjukvårdssystemets legitimitet borde Sverige införa liknande kvalitets­jämförelser, framhåller sir Bruce Keogh och Gabriel Heller-Sahlgren.

Deras inlägg är ursprungligen publicerat i Dagens Nyheter, DN. Läs det här.

Om författarna
Sir Bruce Keogh, professor i hjärtkirurgi och tidigare medicinsk chef för National health service.
Gabriel Heller-Sahlgren, fil dr i social policy vid Institutet för Näringslivsforskning och London school of economics

SÄG DIN ÅSIKT. SKRIV EN KOMMENTAR!

MER Vård

Kommentera

Your email address will not be published. Required fields are marked *