Kan generalen lära av konsten? | Offentliga affärer
ÖVRIGT-Toppbanner1260x250
ÖVRIGT-Mobil-Toppbanner-320×320

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Kan generalen lära av konsten?

Det kan bli ett riktigt spännande möte mellan försvar och musik på OFFENTLIG CHEF i januari 2020.

På scenen möts två chefer som på sina respektive arenor visat sig ha förmågan att skapa en kultur och ett ledarskap som stimulerar andra människor att ta tag i sitt eget ledarskap: Karl Engelbrektsson, arméchef och Helena Wessman, rektor vid Kungliga Musikhögskolan (KMH). Samtalet modereras av Micael Mathsson, Gaia Leadership.

Stark inre drivkraft
Alla som verkar i framgångsrika verksamheter vet att extraordinära resultat bara uppnås när det finns en stark inre drivkraft hos individen som också kopplas till organisationens syfte, vision och mål.

Men hur går det till i praktiken? Kan det verkligen fungera i så vitt skilda verkligheter som Försvarsmakten och Scenkonsten? I denna programpunkt bjuds publiken in till ”ett gränslöst samtal” om framtidens ledarskap.

Helena Wessman, KMH.

Illustra deltagare
Deltagarna är valda med omsorg. Som rektor är Helena Wessman högskolans högsta akademiska och konstnärliga företrädare. Det omfattar ansvar för att verksamheten håller den konstnärliga och vetenskapliga nivå som beslutats av styrelsen i KMH:s strategi. Som myndighetens chef ska rektor se till att verksamheten bedrivs författningsenligt och effektivt.

Generalmajor Engelbrektson har 35 år bakom sig i olika militära befattningar, med djup erfarenhet av Försvarsmaktens verksamheter. Han har även personliga erfarenheter från insatser på Balkan, en multinationell operation. Karl Engelbrektson invaldes 2006 som ledamot av Kungliga Krigsvetenskapsakademien och är sedan 2016 Innocenceordens stormästare.

SÄG DIN ÅSIKT. SKRIV EN KOMMENTAR!

MER Offentlig Chef 2020

Kommentera

Your email address will not be published. Required fields are marked *