Vill slopa riktade statsbidrag | Offentliga Affärer
ÖVRIGT-Toppbanner1260x250
ÖVRIGT-Mobil-Toppbanner-320×320

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Vill slopa riktade statsbidrag

Statens styrning av kommuner och regioner genom riktade statsbidrag är skadlig och måste upphöra. Regeringen behöver sluta detaljstyra kommuner och regioner, hävdar Ella Bohlin (KD), regionråd i Stockholm.

– Min förhoppning är att staten i stället tar ett större ansvar och ökar de generella statsbidragen. På så sätt säkras välfärdens kärna. Tyvärr går utvecklingen åt fel håll. De öronmärkta statsbidragen nästan fördubblades mellan 2012 och 2018. Under 2018 tillkom 33 nya riktade bidrag, påpekar regionrådet.

”Många misslyckanden”
Hon anför att exemplen på misslyckanden är många. Som att regeringen nyligen satsade 500 miljoner kronor för att kommuner skulle anställa lärarassistenter.

– Många rektorer frågade sig vad syftet med satsningen var. Från kommunernas sida krävdes en stor egeninsats och satsningen blev på så sätt kostnadsdrivande. Var tredje kommun brydde sig därför inte ens om att söka bidragen! Skattepengar för miljoner kom aldrig några elever till gagn. I stället för att avsluta en misslyckad satsning kommer regeringen nästa år dubbla bidraget till 1 miljard kronor!

”Generella bidrag bättre”
De generella statsbidragen är, tvärt emot de riktade bidragen, inte avsedda för någon speciell verksamhet. De lämnas i stället över till regioners och kommuners lokala företrädare att själva besluta var resurserna gör bäst nytta. Det är här skattepengarna verkligen kommer vård, skola och omsorg till gagn, avslutar Ella Bohlin (KD).

Åsikterna framförs i en debattartikel i Svenska Dagbladet 2019-11-24.

SÄG DIN ÅSIKT. SKRIV EN KOMMENTAR!

MER Ekonomi

Kommentera

Your email address will not be published. Required fields are marked *