Samlad skattereform från Timbro | Offentliga Affärer
ÖVRIGT-Toppbanner1260x250
ÖVRIGT-Mobil-Toppbanner-320×320

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Samlad skattereform från Timbro

En samlad skattereform med halverad bolagsskatt, sänkt kapitalskatt, enhetlig moms och avskaffad statlig inkomstskatt.

Förslaget kommer från tankesmedjan Timbro, som den 26 november 2019 presenterade en rapport om hur det svenska skattesystemet kan reformeras.

– Vi föreslår en reform av bostadsbeskattningen där skatten på villor och bostadsrätter höjs samtidigt som fastighetsskatten på hyreshus avskaffas, skriver Jacob Lundberg och Karin Svanborg-Sjövall (bilden på förstasidan) på DN Debatt.

Jacob Lundberg.

Brister i systemet
De framhåller att bristerna i det svenska skattesystemet blir allt tydligare och skriver: ”Medan höga marginalskatter på arbete gör att det lönar sig sämre för människor att utbilda sig och anstränga sig på jobbet leder kapitalbeskattningen till färre investeringar, att sparande lönar sig sämre och att skuldsättning premieras. Resultatet blir sämre syssel­sättning, svag tillväxt och en lägre levnadsstandard för medborgarna.”

Förslaget innehåller sex punkter till åtgärder som enligt Timbro skulle förenkla skattesystemet och skapa en bättre ekonomi.

1 Ersätt jobbskatteavdraget med ett jobb-grundavdrag. Jobbskatte­avdraget är krångligt, tycker upphovsmännen: det subventionerar höga kommunalskatter och kommer inte bidragstagare med låga arbets­inkomster till del.

– Det jobb-grundavdrag på 10 000 kronor per månad som vi föreslår skulle lösa dessa problem, göra det mer lönsamt att arbeta och skapa uppskattningsvis 60 000 nya jobb, menar de.

2 Avskaffa den statliga inkomstskatten. Om vi vill att människor ska utbilda sig, anstränga sig och ta ansvar i yrkeslivet krävs ytterligare lättnader. En avskaffad statlig inkomstskatt skulle sannolikt vara självfinansierande för statskassan, framhåller Lundberg och Svanborg-Sjövall.

3 Synliggör arbetsgivaravgifterna. Det finns starka demokratiska motiv till att göra det lättare för människor att förstå hur mycket de betalar i skatt. Därför bör arbetsgivaravgifterna göras om till direkta skatter som betalas av löntagarna, anser debattörerna.

4 Halvera bolagsskatten och sänk kapitalinkomstskatten.

5 Reformera fastighetsbeskattningen. I dag är hyrt boende skattemässigt missgynnat jämfört med ägt boende, eftersom inkomster från uthyrning av bostäder beskattas som kapitalinkomst – en kostnad som egnahemsägare slipper.

– Vi föreslår en reform av bostadsbeskattningen där skatten på villor och bostadsrätter höjs samtidigt som fastighetsskatten på hyreshus avskaffas. På så sätt skapas neutralitet mellan upplåtelseformerna.

6 Gör momsen enhetlig och bredda skattebasen. Undantagen bör begränsas, skattebasen utvidgas till att även omfatta bland annat hyror, lotterier och föreningar.

Läs hela rapporten här.

 

SÄG DIN ÅSIKT. SKRIV EN KOMMENTAR!

MER Ekonomi

Kommentera

Your email address will not be published. Required fields are marked *