Inköp Gävleborg blir nätverk | Offentliga Affärer
ÖVRIGT-Toppbanner1260x250
ÖVRIGT-Mobil-Toppbanner-320×320

SENASTE JOBB

• No Posts Found
Gävle lämnar samarbetet

Inköp Gävleborg blir nätverk

Varje kommun ska bygga upp sin egen inköps- och upphandlingsorganisation. Inköp Gävleborg blir i stället ett avtalat nätverkssamarbete där kommunerna samverkar kring gemensamma och prioriterade upphandlingar.

Eftersom Gävle kommun har begärt utträde ur kommunalförbundet Inköp Gävleborg ser övriga medlemskommuner nu som bäst över hur man ska fortsätta samarbeta i upphandlingsfrågor. Tidpunkten för Gävles utträde ska överenskommas mellan medlemskommunerna och Gävle. Det finns ett önskemål från Gävles sida att det ska ske från 1 januari 2020.

OFFENTLIGA AFFÄRER fick en pratstund med Lina Haglund, förbundsdirektör vid Inköp Gävleborg. 

Hur känns det för dig som förbundsdirektör nu när samarbetet antar nya former?
– Jag vill inte lägga några värderingar i detta, det är politiska beslut som vi har att förhålla oss till. Förbundet i sig får en ny roll och blir avtalsförvaltare. Inköp Gävleborg kommer alltså inte att ha någon anställd personal utan lever vidare så länge som avtalen löper förklarar Lina Haglund.

– Runt 2025 räknar vi med att det bara finns en handfull avtal kvar. De nio kommuner som efter Gävles utträde ingår i förbundet förvaltar avtalen tillsammans, tillägger hon.

Tre års uppsägning
Bakgrunden till det som nu sker är att Gävle kommun 2017 fattade beslut om att fasa ut sitt deltagande. Eftersom det är tre års uppsägningstid så är tiden nu inne och förhandlingar om utträdet genomförs. Övriga nio kommuner kommer fortsätta vara medlemmar.

– Nya upphandlingar görs inte i och av förbundet. Här har de nio hittat olika lösningar. Några går samman i ett upphandlingsnätverk.

I kommunalförbundet har fram tills nu ingått kommunerna Bollnäs, Gävle, Hofors, Hudiksvall, Ljusdal, Nordanstig, Ockelbo, Ovanåker, Söderhamn och Älvkarleby.

Kvar som avtalsförvaltare
I ett förslag till reviderad förbundsordning föreslås att Inköp Gävleborg under en övergångsperiod finns kvar som avtalsförvaltare av nuvarande cirka 2 000 ingångna avtal. För nya upphandlingar tas dock ansvaret över av respektive kommun, oavsett belopp.

Det finns dock ekonomiska vinster i att fortsätta samverka, bland annat fortsatts möjligheter till lägre administrativa kostnader, bättre priser genom större volymer och genom att nyttja varandras respektive kompetenser, framhåller kommunalförbundet på sin hemsida.

Strukturerat nätverk
De berörda kommunerna arbetar nu med projektet ”Nätverksamverkan inköp/upphandling”. Syftet är att ta fram ett förslag på ”ett väl strukturerat nätverkssamarbete där resurserna samnyttjas på ett så effektivt sätt som möjligt.”

Arbetet omfattar samtliga kommuner som idag är medlemmar i Inköp Gävleborg med undantag av Gävle, Älvkarleby och Hofors kommuner. Ockelbo har inte tagit slutlig ställning. Projektet ska lämna förslag som innebär att nätverket ska kunna börja fungera under januari 2020.

Bilden: Lina Haglund, förbundsdirektör, Inköp Gävleborg.

SÄG DIN ÅSIKT. SKRIV EN KOMMENTAR!

MER Upphandling

Kommentera

Your email address will not be published. Required fields are marked *