Civilministern vill se skärpt tillsyn | Offentliga Affärer
ÖVRIGT-Toppbanner1260x250
ÖVRIGT-Mobil-Toppbanner-320×320

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Civilministern vill se skärpt tillsyn

– Mycket fungerar bra, men det finns en hel del att göra. Bland annat ska Konkurrensverkes tillsyn över den offentliga upphandlingen skärpas.

Det sa civilminister Lena Micko som inledningstalade på Almegas upphandlingsdag på Munchenbryggeriet i Stockholm den 3 december. Arrangemanget sker i samarbete med Upphandlingsmyndigheten.

– Lagar och regelverk diskuteras och många vill förenkla – så kommer det nog alltid att vara i och med att verkligheten förändras, menade hon.

– Vi förväntar oss alltmer att leverantörer är samarbetsparter. Funktionsupphandling kommer att bli en lösning. Detta ställer krav på att man är tydlig i sina krav och förväntningar från de upphandlande myndigheterna. Här har hänt en hel del. Jag vill betona ansvaret man har som ledning – att se detta som strategiska frågor, det får inte stanna på inköpsavdelningen utan lyftas upp strategiskt, betonade civilministern.

Strategiskt verktyg
– Den nationella upphandlingsstrategin är därför ett viktigt stöd i statens strävanden i denna riktning. Regeringen tar dessutom upp frågan kring hur myndigheterna använder upphandling som strategiskt verktyg när vi träffar myndigheterna. Upphandling måste bli en del av verksamheten, helt enkelt, förklarade Lena Micko.

Lagstiftningen
– När det gäller lagstiftningen så hör jag ofta att den måste ändras. Men vad är egentligen problemet? Jag brukar framhålla att det redan nu finns utrymme för att ställa olika krav.

Konkurrensverkets tillsyn kommer att behöva förändras, en promemoria är ute på remiss. Konkurrensverkets tillsyn ska skärpas. Förenklingsutredningen har också remissats. Viktigt nu att vi kommer fram och läger förslag till att förbättra och förenkla, samt säkerställa att leverantörer inte gjort sig skyldiga till brott, menade ministern.

Anbudspriset
Inte bara OFFENTLIGA AFFÄRER delar ut pris (“Handslaget”) för den bästa upphandlingen  under året, vilket sker under Almedalsveckan. Även under Almegas upphandlingsdag delas ett anbudspris ut för en god upphandling. I år gick utmärkelsen till Catharina Monstein, upphandlare i Täby kommun. Han prisades för upphandling av driften av Tibblehemmets äldreboende. Det är föreningen Anbudspriset som står bakom utmärkelsen, en ideell förening vars ändamål är att årligen dela ut pris till den upphandlare, avtalsförvaltare eller grupp som står bakom ett affärsmässigt offentligt upphandlat avtal.

Läs mer: https://anbudspriset.se/

SÄG DIN ÅSIKT. SKRIV EN KOMMENTAR!

MER Upphandling

Kommentera

Your email address will not be published. Required fields are marked *