105 miljoner till nya forskningsprojekt med näringslivet | Offentliga Affärer
ÖVRIGT-Toppbanner1260x250
ÖVRIGT-Mobil-Toppbanner-320×320

SENASTE JOBB

• No Posts Found

105 miljoner till nya forskningsprojekt med näringslivet

KK-stiftelsen har beviljat medel till 26 forskningsprojekt som genomförs i samverkan mellan högskola och näringsliv. Syftet är att stärka Sveriges konkurrenskraft. Projekten får dela på 105 miljoner kronor, samtidigt som näringslivet medverkar med kunskap och utrustning till ett värde som minst motsvarar KK-stiftelsens anslag.

– Forskningsprojekt som görs i samproduktion stärker både företagens konkurrenskraft och forsknings- och utbildningsmiljöerna på lärosätena, säger Margareta Stark, programansvarig på KK-stiftelsen.

De beviljade forskningsprojekten ingår i KK-stiftelsens så kallade HÖG-program. Totalt inkom 55 ansökningar. Varje ansökan som kom in har bedömts av två internationella vetenskapliga experter per ansökan och av KK-stiftelsens externa bedömargrupp för HÖG-programmet. KK-stiftelsen har nu beviljat anslag till 26 projekt på mellan 2,3 miljoner kronor och 4,8 miljoner kronor vardera.

Vitt skilda områden
Projekten är inom vitt skilda områden såsom återvinning av energi, behandling av kroniska sjukdomar, utveckling och produktion av hållbara material, arbetsgruppssammansättning, inkapsling av farmaceutiska proteiner, hållbar vattenförvaltning, storskalig distribuerad mjukvaruutveckling, inflammatoriska sjukdomar, reduktion av partikelutsläpp i förbränningsanläggningar för biomassa, och återanvändning av elfordonbatterier.
Forskarna får föreslå
– KK-stiftelsen styr aldrig ämnesområden, utan låter forskarna och företagen själva föreslå projekt inom angelägna områden, fortsätter Margareta Stark.

Näringslivet medverkar i projekten med främst arbete men även utrustning till ett värde som minst motsvarar KK-stiftelsens anslag. Bland årets beviljade projekt medverkar stora internationella koncerner, medelstora företag liksom små högspecialiserade företag.

Minst två medverkande
KK-stiftelsen stödjer inte uppdragsforskning, och kräver att minst två olika företag medverkar i varje projekt. Exempel på företag är Ericsson, SSAB, Volvo Cars, Spotify, ABB, Fortum, Mälarenergi, Siemens, Kronans Apotek, AquaBiota Water Research, MoRe Research, Adroit Science, TATAA Biocenter, Enertech, Adlego Biomedical och Smart Eye.

– Det finns ett stort intresse och behov från företagen att bedriva samproducerad forskning med starka miljöer på universiteten och högskolorna, säger Margareta Stark. Samtidigt får forskarna tillgång till kunskap, anläggningar och data som de aldrig hade kommit åt utan KK-stiftelsens krav på samproduktion.

Varje projekt har utvärderats enligt kriterierna Vetenskaplig kvalitet; Nytta för näringslivet; Förväntade resultat och effekter; samt Genomförande.

Hög kvalitet

– Ansökningarna har hållit hög kvalitet enligt vår bedömargrupp, och de beviljade projekten kommer att generera goda vetenskapliga resultat som även kommer att ha stort industri- och samhällsvärde. Resultaten kan i förlängningen leda till kommersiella produkter. Så på goda grunder kan vi konstatera att forskningsprojekten vi nu beviljat medel till, spelar en viktig roll för framtiden.

Örebro universitet beviljas flest projekt, 7 stycken, Mälardalens högskola 5, Blekinge tekniska högskola 4, Malmö universitet 3, Linnéuniversitetet och Högskolan i Borås 2 vardera, samt varsitt till Mittuniversitetet, Högskolan i Gävle och Högskolan i Skövde.

SÄG DIN ÅSIKT. SKRIV EN KOMMENTAR!

MER Pressreleaser

Kommentera

Your email address will not be published. Required fields are marked *