”Återinför delad statsbudget” | Offentliga Affärer
ÖVRIGT-Toppbanner1260x250
ÖVRIGT-Mobil-Toppbanner-320×320

SENASTE JOBB

• No Posts Found

”Återinför delad statsbudget”

Statsbudgeten bör åter delas upp i en drifts- och en kapitalbudget som på 1970-talet. Det är dags att återinföra ett sådant system, men denna gång med striktare regler för hur utgifter ska definieras så att rågången hålls.

Det anser Pontus Braunerhjelm, forskningsledare Entreprenörskapsforum och professor vid KTH, samt Johan Eklund, vd Entreprenörskapsforum och professor vid Blekinge Tekniska Högskola.

Fram till 1977 fördelades statens utgifter på en drifts- och en kapitalbudget. Anledningen till att det övergavs var att driftskostnader i allt högre grad definierades som kapitalkostnader och därmed kunna lånefinansieras. Detta berodde i sin tur på oklara och otydliga riktlinjer för hur statens kostnader skulle klassificeras, skriver de i Dagens Industri.

Utvärdera nyttan
Debattörerna menar även att en oberoende analys och utvärdering av den samhällsekonomiska nyttan av investeringar bör kopplas till införandet av en kapitalbudget. De skriver:

”Dagens budgetsystem har resulterat i att samhällskritiska investeringar får stå tillbaka till förmån för kortsiktig fördelningspolitik och konsumtion. Ett reformerat finanspolitiskt ramverk skulle tydliggöra statens kostnader samt möjliggöra för såväl infrastrukturinvesteringar som finanspolitiska insatser.”

Läs hela artikeln här.

 

SÄG DIN ÅSIKT. SKRIV EN KOMMENTAR!

MER Ekonomi

Kommentera

Your email address will not be published. Required fields are marked *