Brist på riktlinjer ökar riskerna med laddstationer | Offentliga affärer
ÖVRIGT-Toppbanner1260x250
ÖVRIGT-Mobil-Toppbanner-320×320

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Brist på riktlinjer ökar riskerna med laddstationer

Trots att fastighetsägare och förvaltare är i full gång med att installera laddplatser i byggnader saknas klara riktlinjer för hur det ska göras. Ändå finns många fallgropar som det gäller att undvika för att inte bygga in onödiga brandrisker. 

– Förr eller senare kommer det att hända en allvarlig olycka om vi inte gör något, säger Jan Fägnell, brandkonsult på PE Brand & Skydd, i ett pressmeddelande.

Han har i över 20-år arbetar med att brandsäkra byggnader för att minska risken med bränder. Det har handlar allt från ventilation, el och tele till brandlarm och nödbelysning i gamla byggnader, vid ombyggnationer och även vid nybyggnationer.

Laddplatser i lokalen
Under de senaste fem åren har en ny typ av frågor dykt upp på bordet. De handlar om laddning av batterier, oftast litiumjonbatterier, i exempelvis bilar, elcyklar, sparkcyklar eller så kallade UPS:er för lagring av el.

– Det kan handla om en fastighetsägare som får en förfrågan från en hyresgäst om att etablera en datahall, telefonväxel, UPS-enhet eller rena laddplatser i lokalen, säger Jan Fägnell.

Ibland vet uthyraren att litiumjonbatterier kan vara farliga och vänder sig till Jan och hans kollegor.

– Tyvärr finns inga officiella riktlinjer, utan vi är tvungna att göra så kallade ingenjörsmässiga bedömningar utifrån fastighetens förutsättningar.

Väljer bästa platserna
Jan Fägnell tycker att det är en fara eftersom många idag inte riktigt känner till riskerna och inte tar professionell hjälp. Många fastighetsägare vill exempelvis erbjuda laddplatser för elbilar i sina källargarage. Ofta väljer man de bästa platserna, men det är inte säkert att dessa är bäst ur brandsynpunkt.

När Jan och hans kollegor inventerar och föreslår förbättrande åtgärder, finns inget skarpt regelverk utan han tvingas gå på känn.

Rekommendationer finns
Själv sneglar han på Storstockholms brandförsvars rekommendationer som är en av få handfasta tips för hur man ska tänka vid placering av laddstationer.

– Vi vet att elbilar som brinner är oerhört svåra att släcka och att giftiga gaser och giftigt släckvatten uppstår i samband med släckningen. Därför ska man helst placera laddstationer utomhus, långt från husfasader och ventilationsöppningar.

Finns laddstationerna i garage ska det vara nära till utgångarna där räddningstjänsten kommer åt att antingen släcka eller flytta ut ett fordon som brinner.

Långt ner i källaren
Batterirummen, för reservström eller som en lagringsplats för självproducerad elström, är ett annat riskområde. Ofta gömmer man dessa långt nere i källaren, dit räddningstjänsten inte har en chans att nå med sin utrustning.

Det kommer också alltfler förfrågningar om laddrum för elcyklar, elmopeder och elsparkcyklar ofta i källarlokaler till hyreshus eller kontorsfastigheter.

– Det här är något som fastighetsägare vill uppmuntra eftersom det är bra både för hälsan och klimatet. Men detta är inget vi rekommenderar.

Falsk trygghet
När laddstationer eller UPS:er installeras förses dessa lokaler ibland med ett vattenbaserat sprinklersystem, men det är en falsk trygghet, menar Jan Fägnell.

– Vatten fungerar inte för att släcka eld i litiumjonbatterier. Men det finns ett nytt ämne som heter AVD, som är speciellt framtaget för att släcka bränder i litiumjonbatterier. Det är intressant och vi tittar på det, och håller på med en utvärdering.

På frågan om nationella riktlinjer tycker Jan Fägnell att det hade varit en stor hjälp.

– Då hade vi vetat hur vi skulle förhålla oss, men det skulle inte förvåna mig om MSB kommer att ta fram något, för räddningstjänsterna ute i landet börjar bli rädda.

Tips från Storstockholms brandförsvars rekommendationer:

Laddstationer för elfordon, ex bilar, cyklar, motorcyklar ska:

  • i första hand placeras utomhus
  • långt från husfasad
  • och placeras så att ventilationsöppningar undviks

 

Om laddstationer placeras i garage ska dessa vara:

  • väl ventilerade
  • placerade nära utgångar
  • placerade så långt som möjligt från entréer och ventilationsintag till byggnader
  • väl tilltagna ytor för att minska risken att branden sprids
  • skyltade och garaget försett med insatsplan

SÄG DIN ÅSIKT. SKRIV EN KOMMENTAR!

MER Pressreleaser

Kommentera

Your email address will not be published. Required fields are marked *