Utmaningar med ökad elektrifiering | Offentliga Affärer
ÖVRIGT-Toppbanner1260x250
ÖVRIGT-Mobil-Toppbanner-320×320

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Utmaningar med ökad elektrifiering

Elsystemet behöver byggas ut för att klara eldistributionen och möta den ökade elektrifieringen. Det nya och kraftigt förändrade elbehovet innebär utmaningar som kräver investeringar.

Det menar organisationen Svenskt Näringsliv. Energimyndigheten håller delvis med. De lokala och regionala elnäten är på många ställen i Sverige relativt hårt belastade. Det behövs därför anpassningar och investeringar för att klara av till exempel en ökad elanvändning på grund av laddfordon. Samtidigt behövs anpassningar och investeringar för att klara fler solceller i de lokala näten, menar Energimyndigheten.

Fler elbilar
Bilbranschen är en sektor som fått ställa om i tillverkningen för att möta regler och riktlinjer kopplade till klimatmålen. Elfordon kan förbättra energieffektiviteten väsentligt. Elektrifiering av personbilar, bussar och lastbilar bidrar till en förbättrad närmiljö med minskade utsläpp och bullernivåer.

“Vi är inte i fas”
Anna Lindqvist, vd på Börjessons Bil i Blekinge, har intervjuats i Svenskt Näringslivs nyhetsbrev. Hon pekar på att det nästa år förväntas ske en dramatisk ökning av antalet elbilar. Hur möter vi detta, undrar hon. ”Vi är inte på långa vägar i fas att kunna hantera de närmaste årens ökning av elbilar och laddstolpar. Infrastrukturen hänger inte med, där behöver kommunerna bli mer snabbfotade”, uppger hon för nyhetsbrevet och på Svenskt Näringslivs webbplats.

Motsvarar export-elen
Om hela personbilsflottan över en natt skulle ställa om till el skulle det kräva cirka 12 TWh (terawattimmar) el per år, enligt Energimyndigheten. Det motsvarar ungefär den el Sverige i dag exporterar varje år, eller knappt tio procent av dagens elanvändning. Om alla lastbilar, bussar och arbetsmaskiner också skulle bytas ut så skulle elanvändningen öka med ytterligare runt tio procent.

Klarar elsystemet att ladda alla laddfordon?
”Ja, men det finns utmaningar. Även om introduktionen av laddfordon införs i en relativt snabb takt leder detta inte till en stor ökning av elanvändningen. Scenarier pekar på att omkring 2–3 TWh behövs för laddbara personbilar år 2030 för att klara 70-procentsmålet. Energimässigt är det lätt att lösa”, menar Energimyndigheten. Problemet är de lokala och regionala elnäten som på många ställen är relativt hårt belastade, vilket påpekas i början av artikeln.

Känner ingen oro
Tidningen Teknikens värld frågar sig hur det ska gå när alla bilar blir eldrivna. ”Räcker elen, klarar elnätet den höga belastningen och kommer elen att bli dyrare?” Tidningen har pratat med elbolaget Fortum som inte känner oro inför en eldriven framtid. Här ser man mest möjligheter.

Norge är Fortums största marknad för ladd-infrastruktur. Grannlandet var först i världen att gå från early adopters till en massmarknad för elbilar. Där kostar det 2,5 norska kronor per minut att snabbladda bilen.

Faror med laddstationer
När det gäller laddstationer för fordon finns det fallgropar som bör undvikas så att man inte bygger in brandrisker. Helst ska man placera laddstationer utomhus, långt från husfasader och ventilationsöppningar. Om laddstationerna finns i garage ska det vara nära till utgångarna där räddningstjänsten kommer åt att antingen släcka eller flytta ut ett fordon som brinner.

Jan Fägnell är brandkonsult på PE Brand & Skydd och arbetar med att brandsäkra byggnader för att minska risken med bränder. I ett pressmeddelande från GPBM Nordic och PE Brand & Skydd varnar han för att det förr eller senare kommer att hända en allvarlig olycka om inget görs. Se separat pressmeddelande.

SÄG DIN ÅSIKT. SKRIV EN KOMMENTAR!

MER Energi

Kommentera

Your email address will not be published. Required fields are marked *