Fler anbud – färre överprövningar | Offentliga Affärer
ÖVRIGT-Toppbanner1260x250
ÖVRIGT-Mobil-Toppbanner-320×320

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Fler anbud – färre överprövningar

Antalet anbudsgivare per upphandling ökar för första gången sedan 2012 och andelen överprövningar minskar för fjärde året i rad. Det visar ny statistik.

I ett gemensamt pressmeddelande frånUpphandlingsmyndigheten och Konkurrensverket meddelas att värdet av den offentliga upphandlingen i Sverige år 2017 uppgick till 706 miljarder kronor eller en sjättedel av BNP. Myndigheterna har sammanställt ny statistik i den aktuella rapporten Statistik om offentlig upphandling (Upphandlingsmyndigheten och Konkurrensverket).

Rapporten  tas fram varje år av de båda myndigheterna och visar hur offentlig upphandling utvecklas i Sverige. Kommunerna stod 2018 för sju av tio upphandlingar och fyra av tio upphandlingar gällde anläggningsarbete.

Största möjliga nytta
– Den offentliga affären handlar i grunden om att skapa största möjliga nytta för medborgarna. Genom att arbeta strategiskt med upphandlingar kan det offentliga bidra till en hållbar samhällsutveckling säger Inger Ek, generaldirektör för Upphandlingsmyndigheten, den myndighet som utsetts till Sveriges modernaste myndighet.

Varje år annonseras cirka 18 500 offentliga upphandlingar i Sverige. De senaste åren har antalet anbudsgivare per upphandling minskat men 2018 sker en liten ökning – från 4,1 till 4,3. Även andelen upphandlingar med bara en anbudsgivare minskar – från 19 till 18 procent.

Konkurrens är viktigt
– Konkurrens är viktig för att våra gemensamma resurser ska användas effektivt. Men också för att utmana näringslivet att skapa innovativa lösningar till nytta för samhället. Därför är det positivt att intresset för att lämna anbud i offentliga upphandlingar ökar, säger Inger Ek, generaldirektör på Upphandlingsmyndigheten.

En tydlig trend i årets rapport är att andelen överprövade upphandlingar fortsätter att minska för fjärde året i rad. År 2014 överprövades 8,1 procent av upphandlingarna. År 2018 är det 6,1 procent.

Rättssäkerheten viktig
– Det är förstås en positiv utveckling att antalet överprövningar minskar. En förklaring till detta kan vara att det offentliga har blivit bättre på att göra korrekta upphandlingar. Samtidigt är det viktigt för rättssäkerheten och utvecklingen av den offentliga upphandlingen att det finns en möjlighet att överpröva upphandlingar så att ramarna blir tydligare, säger Konkurrensverkets generaldirektör Rikard Jermsten.

Nyheter
Det är femte året i rad som Upphandlingsmyndigheten och Konkurrensverket gemensamt ger ut statistikrapporten. I årets rapport finns två nyheter. För första gången kan myndigheterna presentera statistik för ansöknings- och anbudstider samt redovisa hur antalet inköpare/upphandlare i offentlig sektor fördelar sig per organisation.

Statistik om offentlig upphandling 2019

Mer siffror om offentlig upphandling 

  • Den vanligaste anbudsgivaren är ett aktiebolag med färre än 50 anställda.
  • 75 procent av alla anbudsgivare är mindre företag
  • Cirka 4 100 organisationer omfattas av upphandlingslagarna.
  • 14 procent av alla upphandlingar avbryts.
  • Cirka 45 procent av alla anbud leder till kontrakt.

SÄG DIN ÅSIKT. SKRIV EN KOMMENTAR!

MER Upphandling

Kommentera

Your email address will not be published. Required fields are marked *