“Rätt att bygga nya stambanor” | Offentliga Affärer
ÖVRIGT-Toppbanner1260x250
ÖVRIGT-Mobil-Toppbanner-320×320

SENASTE JOBB

• No Posts Found

“Rätt att bygga nya stambanor”

– De nya stambanorna sägs ibland bli samhällsekonomiskt olönsamma. Påståendet grundar sig främst på brister i de officiella resandeprognoser som använts. Inom KTH har vi ingående undersökt detta.

Det framhåller tre tidigare professorer vid Kungliga Tekniska Högskolan, KTH. I en debattartikel i Svenska Dagbladet skriver de att kostnaderna inte är oöverstigliga om man ser till nyttorna.

Kostar att inte genomföra
– Och vad kostar det att inte genomföra projektet? Vad är alternativet? Att bygga ut bredvid befintliga järnvägar blir knappast billigare och skulle ge stora störningar i tågtrafiken under lång tid. Bygger man inte nya stambanor så måste man bygga mer väg än vad som behövs med ökad spårtrafik.

Undertecknarna är Sebastian Stichel, professor, föreståndare Järnvägsgruppen, KTH, Evert Andersson, professor emeritus järnvägsteknik, KTH, samt Mats Berg, professor järnvägsteknik, KTH.

Bristfälliga prognoser
De bristfälliga prognoserna som kritiken mot höghastighetsbanorna bygger på undervärderar starkt överflyttningen från bilar och flyg till snabba tåg, menar debattörerna.

– Utan att gå in i detaljfrågor om bristerna så kan vi konstatera att de officiella prognoserna inte stämmer med svenska och internationella erfarenheter efter införandet av snabba tåg, framhåller de tidigare professorerna, och tillägger: Dessa får i regel en marknadsandel om 50–70 procent där de införts, alla transportmedel inräknade. Överflyttningar från bil och flyg är betydande.

Stora tidsvinster
KTH-akademikerna pekar på att tidsvinsterna är stora för de nya stambanor för högre hastigheter och kapacitet som planeras mellan Stockholm, Göteborg och Malmö via bland annat Södertälje, Norrköping, Linköping, Jönköping, Borås, Småland, norra Skåne och Lund.

Så här skriver de:
”På långlinjerna Stockholm–Skåne och Stockholm–Göteborg blir tidsvinsten 1 till 1,5 timmar. Men tre fjärdedelar av resorna beräknas ske till och/eller från någon av de 14 mellanstationerna. Där blir det oftast dramatiska förbättringar: till exempel Linköping–Göteborg från 3,5 timmar till 1 timme och 20 minuter, Borås–Stockholm från 3,5 timmar till drygt 2 timmar. Jönköping–Lund beräknas gå på en dryg timme mot 2,5 timmar i dag.”

Flygplatser nås
De tillägger att man dessutom når flygplatserna Skavsta, Landvetter och (i förlängningen) Kastrup och även Köpenhamn. Arlanda och Uppsala nås med genomgående tåg i Stockholm.

– Med dessa förbättringar kommer resandeunderlaget att bli stort. Restiden är den allra viktigaste konkurrensfaktorn, slår debattörerna fast.

SÄG DIN ÅSIKT. SKRIV EN KOMMENTAR!

MER Debatt

Kommentera

Your email address will not be published. Required fields are marked *