Smart lösning för solceller | Offentliga affärer
ÖVRIGT-Toppbanner1260x250
ÖVRIGT-Mobil-Toppbanner-320×320

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Smart lösning för solceller

Vissa parkeringshus har byggts utan tak på den översta våningen. Detta var fallet med garaget invid Universitetssjukhuset i Örebro. Eftersom sjukhuset ville maximera sin solenergiutvinning byggdes en fackverkskonstruktions, som påminner om en pergola, på garaget.

På garagets tak – som även är parkeringsdäck – har en unik, pergola-liknande konstruktion med ”hängande” solceller byggts för att utvinna så stora mängder solenergi som möjligt.

”Den luftiga konstruktionen ger en känsla av kontakt med himlen och smälter in i byggnadernas design med i sträckt metall och glas”, heter det i ett meddelande från det företag som anlitats för att uppföra solcellerna.

Enligt företaget har målet varit att bygga “Skandinaviens vackraste garage” och det invigs den 10 januari 2020.

Bengt Bodin är avdelningschef för förvaltningsavdelningen inom Regionservice/fastighet. OFFENTLIGA AFFÄRER fick en kort pratstund med honom.

Hur finansierar ni projektet?
– Finansieringen sker genom ett regionbeslut. Vi har fått ett uppdrag från politiken att tillskapa ett antal kvadratmeter solceller med medel avsatta i kapitalinvesteringsbudgeten.

– Idén till att det landade i solceller höst upp på garaget kom sig av att när vår arkitekt ritade och försökte få ut så många parkeringar som möjligt blev den översta våningen p-däck. Man fick helt enkelt ställa bilar på en utedel av byggnaden högst upp. Med den lösningen föddes tanken att placera solceller ovanför bilarna, berättar Bengt Bodin.

Lutas mot solen
Ett sekundärt bärverk konstruerades även för att panelerna kan lutas upp mot solen med circa 20 graders vinkel. Mellan varje panelrad är det öppet och besökaren kan skåda himlen. Kraftiga balkar har använts för konstruktionen för att motstå den vindpåverkan som kan uppstå på nionde våningen.

Garaget på Örebro länssjukhus har inneburit vissa utmaningar gällande konstruktionen och beräkningarna.  Det vanliga vid solcellsinstallationer är att det finns ett tak under panelerna vilket förhindrar att vinden kommer underifrån, utan endast uppifrån och från sidan. I det här fallet monterades paneler underifrån med hjälp av liftar.

Unikt på många sätt
– Vi känner inte till att parkeringsgarage har byggts på det här sätt tidigare. Normalt så bygger man inte en så stor konstruktion bara för solceller utan man utgår från befintliga konstruktioner, eller tak, när man ska montera solceller. Vi tror detta projekt är unikt på många sätt”, säger Christoffer Caesar, vd på Swede Energy, företaget som står bakom konstruktionen.

– Det antagligen bara en tidsfråga, innan vi kommer att se liknande och andra innovativa lösningar”, tillägger Christoffer Caesar.

Öppna p-hus outnyttjade
Det finns alltså en stor outnyttjad yta i dag på öppna parkeringshus. Den extra skuggan som solpanelerna förser bilarna med på sommaren ger dessutom ett behagligare klimat i bilen och minskad miljöpåverkan, eftersom man inte behöver kyla bilen i samma utsträckning.

Konstruktionen är praktisk då snö och regn inte samlas på panelerna. Det finns dessutom inte något tak under solpanelerna som behöver rengöras. Pergola-liknande konstruktioner som denna skulle kunna användas i stor utsträckning i framtiden, exempelvis vid banvallar och vägrenar.

Fakta om företaget
Swede Energy har erbjudit energieffektiva lösningar för företag, industrier och bostadsrättsföreningar i snart 30 år och är en av de största i branschen när det kommer till utvinning av solenergi. Det senaste året har förfrågningar från företag som är intresserade av egna solcellsanläggningar mer än fördubblats och intresset för att utvinna solenergi lokalt är rekordstort. Fastighetsägare har det här året utlyst ett 10-tal ramavtals-upphandlingar för ett antal fastigheter istället för beställningar för en fastighet åt gången. Detta är ett nytt fenomen.

Företaget har varit med och hittat innovativa lösningar för företag och kommuner som vill ha ”här-producerad” el då man ser att energiförbrukningen kommer att öka och elförsörjningen behöver ske i närområdet för att belastningen på elnätet inte ska bli för hög.

 

SÄG DIN ÅSIKT. SKRIV EN KOMMENTAR!

MER Innovation

Kommentera

Your email address will not be published. Required fields are marked *