”It-projekt blev miljardcirkus” | Offentliga Affärer
ÖVRIGT-Toppbanner1260x250
ÖVRIGT-Mobil-Toppbanner-320×320

SENASTE JOBB

• No Posts Found

”It-projekt blev miljardcirkus”

Region Stockholms upphandling av nya it-system, FVM-programmet, har utvecklats till ett slöseri med skattepengar.

Det hävdar Fredrik Öberg, biträdande överläkare, PMI anestesi och intensivvård, Karolinska universitetssjukhuset Solna. FVM är förkortning för programmet Framtidens Vårdinformationsmiljö.

Bakgrunden, enligt överläkaren, är en påbörjad upphandling som avbröts men som åter påbörjades under 2018. Upphandlingsformen var konkurrenspräglad dialog och ett fåtal leverantörer valdes ut. Slutliga anbud inkom i december 2019.

”Massor med möten”
– Anbuden utvärderas, massor med folk, massor med möten, och mitt i den processen bestämmer man sig för att avbryta alltihop. Det skedde den 17 december 2019. Jag gissar att man hittills gjort av med minst hundra, kanske tvåhundra miljoner kronor i programmet, påpekar Fredrik Öberg:

På Region Stockholms hemsida förklaras den avbrutna upphandlingen:
”När anbuden i upphandlingen för Framtidens vårdinformationsmiljö kommit in och granskats visar det sig att för få anbud uppfyller de obligatoriska kraven till fullo. Regionstyrelsen i Region Stockholm och hälso- och sjukvårdsnämnden i Region Gotland har därför beslutat att avbryta den pågående upphandlingen på grund av bristande konkurrens. Samtidigt ges Stockholms regiondirektör i uppdrag återkomma med underlag för en ny upphandling.”

”Omöjlig politik”
Överläkare Fredrik Öberg är kritisk:
– Så här får man faktiskt inte handskas med skattepengar! Och inte med människor heller. Jag lider med alla duktiga och kompetenta medarbetare som jobbat i FVM genom åren och försökt göra det till något bra. Som vanligt är det inte människorna det är fel på. Det handlar om omöjliga politiska direktiv.

– Och nu läser jag uttalanden som kan tolkas som att man tänker justera lite i kraven och gå ut i ny upphandling. Och det ska ske snabbt, 3–6 månaders fördröjning bara. Har man hört den förr?

”Gör paus i FVM!”
På debattplats i Svenska Dagbladet framför Fredrik Öberg uppfattningen att regionen bör göra paus i FVM, och därefter ”ta fram en oberoende analys av vad Stockholmsregionen har och vad vi behöver när det gäller it-stöd i vården”.
– Då tror jag man skulle komma fram till att vi kan åtgärda de viktigaste bristerna för en bråkdel av FVM:s budgeterade 2,2 miljarder, menar debattören.
– Det är inte för sent att kasta prestigen, göra om, och göra rätt, avslutar Fredrik Öberg.

Läs hela artikeln här.

 

 

SÄG DIN ÅSIKT. SKRIV EN KOMMENTAR!

MER Vård

Kommentera

Your email address will not be published. Required fields are marked *