”Fler äldreboenden behövs!” | Offentliga Affärer
ÖVRIGT-Toppbanner1260x250
ÖVRIGT-Mobil-Toppbanner-320×320

SENASTE JOBB

• No Posts Found

”Fler äldreboenden behövs!”

Att det inte byggs fler äldreboenden i Sverige är oroväckande. De senaste uppgifterna från Boverket visar att 127 av landets 290 kommuner har brist på särskilda boendeformer för äldre som behöver särskilt stöd.

Det är en ökning med elva kommuner från förra året.

– Behovet av en ny bostadsförsörjningsstrategi är uppenbar. Hela frågan om bostäder för äldre kräver ett omtag, en nationell handlingsplan, menar Jöran Rubensson, expert i utredningen om Nationell kvalitetsplan för vård och omsorg om äldre. Han är också tidigare ordförande i Sveriges Pensionärers Riksförbund, SPR.

Fler 80-plussare
Fram till år 2030 beräknas antalet personer över 80 år öka lavinartat, från dagens cirka 530.000 till närmare 800.000 personer fram till år 2030. Ökningen är särskilt dramatisk i storstäderna. Mot den bakgrunden behöver det byggas ungefär 560 äldreboenden fram till 2026.

– Men trots ett skriande behov är byggtakten betydligt lägre än så, framhåller Jöran Rubensson.

I en debattartikel i GP pekar han på att minskningen av antalet kommuner med trygghetsbostäder fortsätter, från 179 till 168.

SÄG DIN ÅSIKT. SKRIV EN KOMMENTAR!

MER Debatt

Kommentera

Your email address will not be published. Required fields are marked *