”Bygg nya stambanor!” | Offentliga Affärer
ÖVRIGT-Toppbanner1260x250
ÖVRIGT-Mobil-Toppbanner-320×320

SENASTE JOBB

• No Posts Found
Stockholm riskerar att marginaliseras

”Bygg nya stambanor!”

Byggandet av nya stambanor handlar inte bara om ökad kapacitet och kortare restider mellan Stockholm, Göteborg och Malmö. Ytterst är det ett samhällsbyggnadsprojekt för ökad svensk konkurrenskraft, ekonomisk tillväxt för hela landet och fortsatt välstånd. 

Det hävdar Crister Fritzon, vd SJ. Han och SJ vill att Sverige genom framåtriktade investeringar i kraftigt förkortade restider säkerställer att Stockholm blir en tongivande del av en ny skandinavisk storregion.

Alternativet är att den svenska huvudstaden marginaliseras och att södra Sverige knyts närmare Stor-Köpenhamn, Greater Copenhagen.

Stockholm förlorar
– Om vi inte agerar så riskerar vi i stället en utveckling där Sverige – och inte minst Stockholm – förlorar initiativet när Skandinaviens centrum förskjuts mot Greater Copenhagen. I stället för att bli centrum i en slagkraftig storregion reduceras Stockholms roll när södra delen av landet knyts ännu närmare Greater Copenhagen.

– På femtio- och sextiotalen satsade våra far- och morföräldrar framsynt på modern transportinfrastruktur. Det är en satsning som flera generationer haft stor glädje av. Nu har vi passerat järnvägens kapacitetstak. Det är fullt, konstaterar Crister Fritzon.

Debattinlägget publicerades ursprungligen i Dagens Industri. 

SÄG DIN ÅSIKT. SKRIV EN KOMMENTAR!

MER Debatt

Kommentera

Your email address will not be published. Required fields are marked *