Fack JO-anmäler Trelleborgs kommun | Offentliga Affärer
ÖVRIGT-Toppbanner1260x250
ÖVRIGT-Mobil-Toppbanner-320×320

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Fack JO-anmäler Trelleborgs kommun

Akademikerförbundet SSR JO-anmäler Trelleborg för att en algoritm fattar beslut om försörjningsstöd, vilket sker obehörigt, enligt SSR.

– Det går inte att få svar på hur den jobbar, därför JO-anmäler vi nu Trelleborgs kommun, hävdar företrädare för Akademikerförbundet SSR.

Förbundet betonar bl.a. möjligheten till insyn och rättssäkerheten i sin argumentation.

Ser stora möjligheter, men…
– När vi som fackförbund försökte få reda på hur algoritmen faktiskt jobbar tog det mer än ett år innan vi fick veta någonting. Så kan det inte gå till. Vi ser stora möjligheter med utvecklingen för både medarbetare och invånare, men det är oerhört viktigt att det blir rättssäkert och rätt. Därför har vi anmält denna kommun till Justitieombudsmannen, JO.

I en debattartikel införd i Svenska Dagbladet 2020-01-18 pekar Heike Erkers (bilden på förstasidan), förbundsordförande Akademikerförbundet SSR, och Simon Vinge, chefsekonom, SSR, på att det verkar saknas rutiner och strukturer för att hantera så grundläggande frågor som offentlighetsprincipen.

Simon Vinge, chefsekonom, SSR.

OFFENTLIGA AFFÄRER ställde därför frågor till Simon Vinge, chefsekonom, Akademikerförbundet SSR.

Vilken prognos gör ni om beslutet hos JO?
– Det kan vi såklart inte sia om, men vår bedömning är att de har att ta ställning till både dröjsmålet och huruvida kommunen lyckas visa på ett begripligt sätt hur en automatisering fungerar, vilket vi menar att de inte har lyckats med.

Är Helsingborg den enda kommun som delegerat beslut till en robot/algoritm?
– Trelleborg är den enda kommun där beslut inom socialtjänsten fattas automatiserat, dvs. av en algoritm. Det finns många kommuner som har automatiserat beslutsstöd men i de kommunerna är det en socialsekreterare som de facto tar beslutet.

Har ni uppvaktat någon i riksdagen för att bilda opinion kring en reglering av hur kommuner och övrig offentlig sektor får använda AI i verksamheten och servicen gentemot medborgarna?
– Vi uppvaktar regelbundet politiker i denna fråga.

Hur viktig är frågan om dokumentation och transparens i sammanhanget?
– Utgångspunkten måste alltid vara att demokratiska rättigheter inte ska bero på vilken teknik som används. Eftersom myndigheter och kommuner har långtgående skyldigheter gentemot medborgaren vad gäller både dokumentation och transparens menar vi att detta brustit i exemplet Trelleborg.

Rätt till meningsfull info
I SvD-artikeln påminner debattörerna om att Digitaliseringsrättsutredningen skriver om rätten till ”meningsfull information om logiken bakom samt betydelsen och de förutsedda följderna” av automatisering för den enskilde.

– Det ska helt enkelt vara möjligt att förstå och delges hur en offentlig aktör har agerat utan vare sig tekniskt kunnande eller programmeringskunskaper.

Trelleborg bemöter
Trelleborgs kommun bemöter SSR:s kritik i ett genmäle till Svenska Dagbladet.

“Trelleborgs kommun har långtgående tillmötesgått begäran om information från SSR som inkom den 18 juni 2018 och besvarat denna. SSR har även vid ett personligt möte fått en presentation om hur vi arbetar i Trelleborgs kommun och även fått se en film om hur den digitala medarbetaren arbetar. Att SSR hävdar att det tagit mer än ett år innan de fått veta någonting är förtal.”

Det framhåller Lars G. Olsson (M), ordförande arbetsmarknadsnämnden, Veronica Larsson (S), ledamot arbetsmarknadsnämnden, samt  Zara Göransson Tosic, förvaltningschef arbetsmarknadsförvaltningen.

“Ökad service och tillgänglighet”
Dessa hävdar att Trelleborgsmodellen har minskat administrationen och ökat servicen och tillgängligheten för medborgaren. “Medarbetarna som handlägger ekonomiskt bistånd har varit delaktiga i utvecklingsarbetet, ser sin roll i helheten och vinner dagen genom att göra rättssäkra bedömningar och vara effektiva beslutsfattare så att medborgaren kan fokusera på sin väg mot självförsörjning.”

OFFENTLIGA AFFÄRER kommer att länka till genmälet i dess helhet så snart det är publicerat.

SÄG DIN ÅSIKT. SKRIV EN KOMMENTAR!

MER Nyheter

Kommentera

Your email address will not be published. Required fields are marked *