”Säpos arbete försvåras” | Offentliga Affärer
ÖVRIGT-Toppbanner1260x250
ÖVRIGT-Mobil-Toppbanner-320×320

SENASTE JOBB

• No Posts Found
Regeringsnej till EU-direktiv

”Säpos arbete försvåras”

Ett nytt EU-direktiv ger medlems­staterna möjlighet att låta brottsbekämpande myndigheter få tillgång till information från meddelandetjänster i appar och sociala medier. Men ett förslag som bereds i Regeringskansliet innebär att Sverige nu avstår från den möjligheten.

– Konsekvensen blir att svenska brottsbekämpande myndigheter kommer att sakna viktiga och moderna verktyg för att hantera terroristbrott, spioneri och annan allvarlig brottslighet. Regeringen måste nu skyndsamt utreda frågan, menar Klas Friberg, chef Säkerhetspolisen.

På debattplats i Dagens Nyheter pekar han på att Facebook Messenger, Whatsapp och Snapchat är exempel på appar som dagligen har miljarder användare världen över.

– Och till skillnad från operatörer för traditionella kommunikationstjänster har företagen bakom sociala medier i dagsläget ingen skyldighet att lagra trafik- och lokaliseringsuppgifter eller lämna ut uppgifter om kommunikationen, tillägger säkerhetspolischefen.

Allvarliga konsekvenser
Att inte få tillgång till dessa uppgifter har redan fått allvarliga konsekvenser för Säkerhetspolisens arbete, framhåller Friberg, och fortsätter: “Det har blivit svårare för oss att upptäcka och förhindra terroristbrott. Även kontakterna med andra länder blir lidande, eftersom vi inte kan bistå med att hitta svenska kopplingar till internationell terrorism. Det har också fått konsekvenser när det gäller att utreda främmande makts illegala verksamhet mot Sverige, spioner kan alltså få lättare att verka på svensk mark och vi får svårare att spåra dataintrång mot svenska skyddsvärda verksamheter.”

Aktör planerade attentat
Klas Friberg tar ett exempel från Säkerhetspolisens verksamhet: “Säkerhetspolisen hanterar i sitt underrättelseflöde information om att en aktör har planerat ett attentat tillsammans med en person bosatt i annat europeiskt land. Eftersom de kommunicerar via meddelandetjänster i appar och sociala medier kan vi inte ens bevisa att de båda har haft kontakt.”

Anpassad lagstiftning avgörande
Klas Friberg avslutar med att påpeka att Säkerhetspolisen varje dag arbetar för ett säkrare Sverige.

– Samtidigt står vi inför en verklighet där den grova brottsligheten ständigt bryter ny mark, extremistmiljöerna är större än någon gång tidigare och underrättelsehotet mot Sverige fortsätter att öka. För Sveriges säkerhet är det avgörande att lagstiftningen anpassas efter såväl samhällsutvecklingen som den tekniska utvecklingen.

 

SÄG DIN ÅSIKT. SKRIV EN KOMMENTAR!

MER Nyheter

Kommentera

Your email address will not be published. Required fields are marked *