Lönsamt satsa på arbetsmiljön | Offentliga Affärer
ÖVRIGT-Toppbanner1260x250
ÖVRIGT-Mobil-Toppbanner-320×320

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Lönsamt satsa på arbetsmiljön

En prioritering av resurser på systematiskt arbetsmiljöarbete skulle ge större och mer långsiktig effekt på ekonomin än olika besparingar som i många fall riskerar att dyka upp som en kostnad inom något annat område.

 – Det skulle vara ekonomiskt lönsamt, särskilt för den offentliga sektorn, men givetvis även den privata, att prioritera systematiskt arbetsmiljöarbete, hävdar Oscar Fredriksson, jurist och senior utredare på Human & Heart, och tidigare kommundirektör i Vansbro kommun. Han har även varit ledamot i svenska Röda Korsets styrelse.

Till OFFENTLIGA AFFÄRER uppger Oscar Fredriksson att vi behöver tänka mer långsiktigt och se bortom mandatperioder och kvartalsrapporter.

“Våga utmana!”
– Våga utmana de korta perspektiven och prioritera åtgärder som gynnar långsiktig hållbarhet. Vi vet oftast vad vi borde göra och satsa på för att få goda resultat på sikt, men det behövs mod och övertygelse för att stå emot de korta perspektivens tyranni, tillägger han.

Energi läggs på fel saker
På debattplats i Dalarnas Tidningar framhåller han att vi idag har alltför många arbetsplatser där mycket tid och energi läggs på fel saker. Det kan handla om interna konflikter, missnöje, kränkningar och trakasserier – både av och mellan såväl medarbetare som chefer och politisk ledning.

Oscar Fredriksson menar att det inte nödvändigtvis är ökade resurser som är svaret för att möta de ekonomiska utmaningarna framöver.

“Gott om resurser”
– Även med ökade statliga tillskott kommer vi sannolikt inte att kunna behålla en lokal och regional välfärd på samma nivå som idag. Min upplevelse är att vi trots allt har gott om resurser i kommuner och regioner, menar Oscar Fredriksson.

I stället tror han att vi behöver arbeta mer med att se medarbetarnas behov och potential för att skapa balans mellan intäkter och kostnader framöver.

Trygga arbetsplatser
– Att i ett tufft ekonomiskt läge luta sig mot grunduppdraget och prioritera en god arbetsmiljö som skapar trygga arbetsplatser med medarbetare som vågar tänka nytt och bidra med sina idéer för en bättre och mer effektiv verksamhet framstår därför som ett ganska naturligt förhållningssätt, avslutar Oscar Fredriksson.

SÄG DIN ÅSIKT. SKRIV EN KOMMENTAR!

MER Ledarskap

One Response

Kommentera
 1. Lisa Schmidt
  feb 08, 2020 - 09:14 f m

  Jag håller med om att det behövs prioriteringar men eftersom arbetsmiljö i stor omfattning är placerad under HR i offentlig sektor kommer det systematiska arbetet aldrig in i rätt sammanhang. HR definierar ofta arbetsmiljö efter OSA föreskriften o bortser från övriga 69 AFSar, för de berör sällan HRs arbete.
  HR är inte med i besluten kring vårdplanering eller upphandling, bestämmer inte över arbetsbelastning i form av bemanning o övertid. HR ser inte över ergonomisk belastning eller taskig ventilation i läkemedelstillverkare HR kan stötta chefer i arbetsmiljöarbetet m det är svårt utan kunskap. Arbetsmiljö ingår inte i dagens eller gårdagens HR utbildning. Lösningen är att få
  arbetsmiljö att fungera som miljö o kvalitet idag gör, oberoende från HR och som ett stöd t verksamheten, inte till HR.

  Reply

Kommentera

Your email address will not be published. Required fields are marked *