Efter Brexit: Tid för nytt Europasamarbete | Offentliga Affärer
ÖVRIGT-Toppbanner1260x250
ÖVRIGT-Mobil-Toppbanner-320×320

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Efter Brexit: Tid för nytt Europasamarbete

Den 31 januari 2020 kommer att under lång tid påverka Sverige och hela Europa. För Sveriges del leder Brexit till tydliga krav på ett mer framträdande engagemang från regeringens sida i ministerrådet.

– Den svenska politiken måste präglas av ett tydligt europeiskt engagemang, menar moderaterna Hans Wallmark och Jessica Roswall.

I ett debattinlägg i Kvällsposten framhåller de att när Storbritannien lämnar EU går vi in i en ny tid av europeiskt samarbete. De pekar på att tiden sedan den brittiska folkomröstningen har varit omtumlande. Många frågor kring vår förmåga att hantera stora politiska förändringar har ställts på sin spets.

Djup och bred relation
– Nu är vårt fortsatta uppdrag tydligt, Sverige ska verka för en så djup och bred relation som möjligt. Storbritannien är även fortsatt en viktig del av vårt Europa, framhåller debattörerna.

De pekar på det faktum att Storbritannien sedan 1980-talet, och tidvis även dessförinnan, utgjort en viktig inspirationskälla för svensk politik. Inte minst för den borgerliga sidan.

Har haft stor betydelse
– De frihetsreformer och det framtidshopp politiker som tidigare premiärminister Margaret Thatcher, tillsammans med USA:s Ronald Reagan och Tysklands Helmut Kohl, representerade har haft en stor betydelse för Europas moderna utveckling, anser de båda moderaterna.

Fortsatt viktig partner
Till sist påpekar de att den svenska politiken ”måste präglas av ett tydligt europeiskt engagemang för att stärka våra värderingar och intressen.”

– Storbritannien kommer fortsatt vara en viktig partner. Även för oss som beklagar Brexit men fullt ut respekterar britternas val, avslutar Hans Wallmark (M), utrikespolitisk talesperson, och Jessika Roswall (M), Europapolitisk talesperson.

SÄG DIN ÅSIKT. SKRIV EN KOMMENTAR!

MER Debatt

Kommentera

Your email address will not be published. Required fields are marked *