Höjdpunkter i Sundsvall | Offentliga affärer
ÖVRIGT-Toppbanner1260x250
ÖVRIGT-Mobil-Toppbanner-320×320

SENASTE JOBB

• No Posts Found
Dag 1: intressant om ledarskap, demokrati och välfärd

Höjdpunkter i Sundsvall

Det årliga arrangemanget OFFENTLIG CHEF i Sundsvall 29-30 januari 2020 bjöd på flera intressanta höjdpunkter, erfar OFFENTLIGA AFFÄRER, medarrangör och partner.

OFFENTLIGA AFFÄRER förmedlar här några glimtar från dag ett och i en senare artikel från dag två. Under dagarna hördes deltagare särskilt kommentera programpunkten Vad förenar generalens och den konstnärliga chefens ledarskap?

På scenen möttes två chefer som på sina respektive arenor visat sig ha förmågan att skapa en kultur och ett ledarskap som stimulerar andra människor att ta tag i sitt eget ledarskap: Karl Engelbrektsson, arméchef, och Helena Wessman, rektor vid Kungliga Musikhögskolan (KMH). Samtalet modererades av Micael Mathsson, Gaia Leadership.

Oroande tecken
Moderatorn tog upp demokratifrågan och de båda inbjudna deltagarna var rörande överens om att det finns oroande tecken i samhället. Helena Wessman anser det oroande att demokratin alltmer ifrågasätts. Hon menade att kulturlivet och högskolesektorn är en del av försvaret – man hjälper människor att härda ut i en ambivalent tid och bidrar till att motverka polarisering.

Arméchefen menade att Försvarsmaktens yttersta uppgift är att värna landets demokrati. Han ser ett alltmer polariserat offentligt samtal. Och apropå kulturen så påminde han att även försvarsmakten använder vi musiken i just det syfte som Helena Wessman nyss beskrivit.

Öva, träna, repetera
Micael Mathsson påminde om en sak som förenar både armén och musikbranschen – man över mycket! Deltagarna utvecklade detta. Rektorn vid Konsthögskolan förklarade att utövarna – trots idogt repeterande och hög musikalisk nivå – ändå är självkritiska efter ett framförande. Som ledare får man då uppmuntra i stället för att stämma in i kritiken.

Karl Engelbrektsson menade att övning och träning är viktigt i tider av lugn och ro. I den organisation som övar ordentligt vet var och en exakt vad man ska göra när det är skarpt läge.

Att andas rätt
Dagarna inleddes med ett pass av Maria Helander, beteendevetare, författare och stressexpert. Utifrån dagens stressande samhälle med mobilen ständigt inom räckhåll och allt tröttare hjärnor gav hon en del handfasta tips. Bland annat hur man genom rätt andningsteknik kan gå ner i varv och vila i nuet.

Efter det hälsade moderatorn Niklas Källner deltagarna välkomna till plenum i Galaxen, den största eventsalen.

Peder Björk (bilden på förstasidan), kommunstyrelsens ordförande i Sundsvall hälsade alla välkomna till staden. Han pekade på behovet av att prioritera, inte splittra sig på en massa olika ambitioner i de kommunala strävandena.

– Kommunpolitiker blir lätt sockerstinna och vill göra mer än vad de har råd med, menade han och höll upp en påse skumtomtar som varnande exempel.

Resurser till välfärden
I en paneldebatt efteråt skulle deltagare bena ut var resurserna finns för framtidens välfärd. Christina Forsberg, generaldirektör på CSN och ordförande i Tillitsdelegationen, betonade att det är människorna som i första hand utgör resursen,  där finns potentialen för att lösa välfärdsfrågorna. Hennes tips är att engagera brukarna tidigt i en process, inte när allt redan är klart.

Annika Wallenskog, chefsekonom i Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, höll med.
– Underlätta för brukarna att göra mer själva, till exempel provtagning i hemmet. Sedan kan man bli kallad när det behövs, menade hon. Och i hemtjänsten kan mycket mer ske digitalt framöver.

Inköp kan förändra!
Inger Ek, generaldirektör på Upphandlingsmyndigheten, såg besparingsmöjligheter med offentlig upphandling.

– Chefen kan inte vara specialisten. Inköp kan förändra! Chef behöver inte betyda att man alltid sitter med hela sanningen. Lyssna – på medarbetarna och medborgarna, uppmanade hon. Mycket av kraften kanske finns på leverantörsmarknaden. Och många lösningar kan finnas i civilsamhället, tillade hon.

Samverka över gränser
Andreaz Strömgren, Kommunchef i Timrå, menar att mer av samverkan kommer att behövas.
– Medborgarna ser inte gränserna. Vi har 290 kommuner som alla upphandlar sina egna system. Inköpsanalys är ett av de områden där vi samverkar med Sundsvall, berättade han.

Dagen avslutades med ett mingel bland utställarna som Hexanova stod för, innan det var dags för de deltagare som bokat sig för banketten att röra sig mot de dukade borden. Middag, underhållning och framför allt prisutdelning – samt trevlig samvaro och dans för de som kände för det, präglade aftonen. Mer om vinnarna i tidigare nyhetsinlägg.

Läs mer om Årets Offentliga Chef och Årets Nyskapande Chef här nedan.

Årets nyskapande chef i offentlig sektor

Årets offentliga chef 2019 utsedd

SÄG DIN ÅSIKT. SKRIV EN KOMMENTAR!

MER Offentlig Chef 2020

Kommentera

Your email address will not be published. Required fields are marked *