Vill se fler strategiska inköp | Offentliga affärer
ÖVRIGT-Toppbanner1260x250
ÖVRIGT-Mobil-Toppbanner-320×320

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Vill se fler strategiska inköp

Med det webbaserade verktyget Strategikollen vill Upphandlingsmyndigheten bidra till att fler organisationer arbetar strategiskt med sina inköp.

Det finns en stor potential att med hjälp av upphandling skapa en socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbar utveckling som idag inte utnyttjas, framhåller myndigheten. Offentlig upphandling kan vara ett strategiskt verktyg för en god affär.

LOU inget hinder
Lagen om offentlig upphandling är tvärtemot vad många tror inget hinder för att arbeta strategiskt eller affärsmässigt. För att fler ska arbeta strategiskt med inköp lanserar Upphandlingsmyndigheten nu Strategikollen. Det är en digital tjänst där offentliga organisationer kan uppskatta nivån på sitt strategiska inköpsarbete, jämföra sig med andra och få konkreta tips på hur de kan utvecklas.

– Årligen görs det offentliga upphandlingar för över 700 miljarder kronor. Det finns stora möjligheter att arbeta strategiskt med inköpen för att skapa samhällsnytta för skattebetalarnas pengar, säger Inger Ek, generaldirektör för Upphandlingsmyndigheten.

Inger Ek, generaldirektör.

Sju inriktningsmål
Strategikollen vänder sig i första hand till upphandlingsansvariga, upphandlare, upphandlingschefer eller strategiska inköpare. Upphandlingsmyndigheten har utgått från de sju inriktningsmål som finns i den nationella upphandlingsstrategin när myndigheten utvecklade tjänsten. Målen är:

  1. Offentlig upphandling som strategiskt verktyg för en god affär.
  2. Effektiva offentliga inköp.
  3. En mångfald av leverantörer och en väl fungerande konkurrens.
  4. En rättssäker offentlig upphandling.
  5. En offentlig upphandling som främjar innovationer och alternativa lösningar.
  6. En miljömässigt ansvarsfull offentlig upphandling.
  7. Offentlig upphandling som bidrar till ett socialt hållbart samhälle.

– Strategisk upphandling är en förutsättning för att organisationer inom offentlig sektor ska göra goda affärer. Ett strategiskt inköpsarbete kan på ett effektivt sätt bidra till att skapa innovationer och en hållbar utveckling, säger Inger Ek.

Långsiktigt projekt
Den nya tjänsten är en del av ett långsiktigt projekt som Upphandlingsmyndigheten påbörjade 2019 för att utveckla ett digitalt kunskapsnav för offentliga affärer. I projektet arbetar myndigheten aktivt med att samskapa med sina kunder och har under året genomfört flera användartester. Strategikollen kommer att fortsätta utvecklas under 2020.

Strategikollen på Upphandlingsmyndighetens webbplats

Den nationella upphandlingsstrategin

SÄG DIN ÅSIKT. SKRIV EN KOMMENTAR!

Kommentera

Your email address will not be published. Required fields are marked *