Varnar för oseriösa leverantörer | Offentliga affärer
ÖVRIGT-Toppbanner1260x250
ÖVRIGT-Mobil-Toppbanner-320×320

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Varnar för oseriösa leverantörer

Sommaren 2019 lanserades en lista som varnar för oseriösa företag. Sedan dess har antalet upphandlare som använder den fyrdubblats.

118 av Sveriges upphandlande myndigheter och enheter är nu (i början av februari 2020) registrerade användare av Svvar (Sveriges Offentliga Varningslista). En tredjedel av landets regioner och ungefär en femtedel av landets kommuner är anslutna. (För dagsaktuell uppgift, använd länken: https://www.svvar.se/ )

Ska hindra de oseriösa
Offentliga upphandlare kan registrera sig som användare för att se varningslistan samt registrera nya företag. Svvar är tänkt att förhindra oseriösa företag eller företag med bristande yrkesmässig förmåga att vinna kontrakt hos offentliga beställare. Varningslistan ska hjälpa upphandlande myndigheter och enheter att utreda om det finns grund för uteslutning av leverantör.

Vilka ska uteslutas?
Uteslutningsgrunder beskrivs i LOU (Lag 2016:1145 om offentlig upphandling, 13 kap.) där huvudorsakerna till uteslutning listas. De är följande:
1) Brott,
2) Obetalda skatter och socialförsäkringsavgifter och
3) Missförhållanden i övrigt i fråga om en leverantörs verksamhet.

Vem står bakom listan?
Svvar ägs och drivs av Evoluu AB. Morgan Jansson som även arbetar som inköpschef på ett kommunägt bostadsbolag, är initiativtagare till listan som drivs som en bisyssla.

– Nyttan av varningslistan är störst om den drivs nationellt, inte lokalt i en kommun eller av ett bostadsbolag, menar Morgan Jansson.

Kostnadsfri tjänst
Så länge verksamheten med Svvar kan hanteras som bisyssla utan större kostnader är tjänsten därför gratis för offentliga upphandlare, framgår det av webbplatsen.

Källor: Sveriges Offentliga Varningslista (Svvar), Sveriges Offentliga Inköpare (SOI) och Dagens Samhälle.

SÄG DIN ÅSIKT. SKRIV EN KOMMENTAR!

MER Upphandling

Kommentera

Your email address will not be published. Required fields are marked *