Elskatt på elbussar ohållbart | Offentliga Affärer
ÖVRIGT-Toppbanner1260x250
ÖVRIGT-Mobil-Toppbanner-320×320

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Elskatt på elbussar ohållbart

– Elbussarnas fördelar är många och varje ny elbuss spelar roll för klimatet. Snabbas takten mot elektrifiering inte upp, riskerar den svenska bussbranschen bli omkörd och det är inte hållbart. Nu vill vi se att elskatten på elbussar tas bort.

Det budskapet riktar Marcus Dahlsten, vd, Transportföretagen, och Anna Grönlund, branschchef, Sveriges Bussföretag, till regeringen.

Enligt dem är bussen ett av de främsta transportmedlen som tar människor till jobb, skola och fritidsaktiviteter. Bussen är dessutom ett miljövänligt färdalternativ och drivs redan i dag med fossilfria drivmedel, främst biodrivmedel.

I bräschen för omställning
Anna Grönlund uppger för OFFENTLIGA AFFÄRER att den svenska bussbranschen har gått i bräschen för omställningen till en fossilfri fordonsflotta. Idag kör svenska bussar till över 80 procent på förnyelsebara drivmedel, biogas och el.

– Vi vill fortsätta vara ett gott exempel för resten av fordonsflottan och får mycket beröm av svenska politiker på kommunal, regional och nationell nivå. Varför vill då regeringen inte stötta oss och ta bort elskatten på bussar, när exempelvis spårfordon som också kör resenärer i kollektivtrafiken slipper elskatt? undrar Anna Grönlund.

Anna Grönlund, Sveriges Bussföretag.

Kan övergå till eldrift
Branschföreträdarna pekar på att efterfrågan på biodrivmedel ökar när fler trafikslag ställer om.
– Skulle busstrafiken istället övergå till eldrift kan det biodrivmedel som i dag tankas i bussarna användas där det behövs bättre. Det skulle till exempel gynna omställningen på godstransportsidan, påpekar de.

Mot den bakgrunden finner de det obegripligt att den svenska regeringen, trots positiva besked från EU-kommissionen om att det är grönt ljus att slopa elskatten på bussar i Sverige, väljer att behålla den.

Ökar incitamenten
– Skulle elskatten istället lyftas bort, ökar incitamenten ytterligare för bussföretag och kollektivtrafikmyndigheter att investera i eldriven busstrafik, menar Dahlsten och Grönlund.

De framhåller också att det nu finns möjlighet att påverka omställningen till elbussar, eftersom en stor del av svensk kollektivtrafik ska upphandlas för drygt 100 miljarder kronor under de närmaste tre åren.

Upphandlare har utrett
– Många av landets offentliga upphandlare har i samband med detta gjort egna utredningar och studier kring möjligheterna att införa elbussar i den egna regionen.

Vid årsskiftet fanns 245 elbussar i trafik i Sverige. Fördelen med elbussar är inte bara att de leder till lägre koldioxidutsläpp, utan även att det blir mindre buller i stadsmiljön och kräver mindre underhåll för operatörerna.

– Men hur ska branschen våga investera och satsa vidare på nya fordon, laddplatser och smarta lösningar vid hållplatser och terminaler när man inte får veta vad som gäller?

Det ursprungliga debattinlägget publicerades i Dagens Industri 2020-02-04.

 

SÄG DIN ÅSIKT. SKRIV EN KOMMENTAR!

MER Miljö

Kommentera

Your email address will not be published. Required fields are marked *