Statens servicecenter utser expertgrupp | Offentliga Affärer
ÖVRIGT-Toppbanner1260x250
ÖVRIGT-Mobil-Toppbanner-320×320

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Statens servicecenter utser expertgrupp

Statens servicecenter inrättar ett expertråd med samlad expertis för att höja kompetensen om hur sociala, ekonomiska och tekniska omvärldsfrågor påverkar förutsättningarna för de statliga servicekontoren.

– Servicekontorens verksamhet ska vila på kunnande om den svenska samhällsutvecklingen. Expertrådets roll är att med sin breda kunskap bidra i arbetet med att begripliggöra denna, säger Thomas Pålsson, generaldirektör på Statens servicecenter.

Expertrådet är knutet till generaldirektören och fokus för rådets arbete är frågor som rör Statens servicecenters strategiska och långsiktiga arbete med att lokalisera, driva och utvärdera statliga servicekontor.

Kontor i hela landet
Exempel på frågor som expertrådet kommer ta sig an är vilka lokala behov av service det finns idag samt var servicekontoren ska placeras, kopplat till Statens servicecenters direktiv att kostnadseffektivt och med hög kvalitet och god service tillhandahålla statliga servicekontor i hela landet.

Ledamöterna är:

  • Dag Andersson, förbundssekreterare, Fackförbundet ST
  • Dan Hjalmarsson, tidigare generaldirektör Tillväxtanalys
  • Jenny Madestam, docent i statsvetenskap, Södertörns högskola
  • Ingegerd Palmér, tidigare rektor Luleå Tekniska universitet

Från Statens servicecenter ingår:

  • Marie Holmberg, stabschef, Statens servicecenter
  • Paul Larsson, divisionschef för medborgarservice, Statens servicecenter
  • Thomas Pålsson, ordförande i expertrådet, generaldirektör Statens servicecenter

    Läs mer här.

SÄG DIN ÅSIKT. SKRIV EN KOMMENTAR!

MER Återpublicerat

Kommentera

Your email address will not be published. Required fields are marked *