Ge äldre rätt att välja särskilt boende | Offentliga Affärer
ÖVRIGT-Toppbanner1260x250
ÖVRIGT-Mobil-Toppbanner-320×320

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Ge äldre rätt att välja särskilt boende

I fjol uppgav 127 kommuner, i en enkät som Boverket gjorde, att de lider brist på särskilda boenden för äldre, konstaterar Per Gunnar Edebalk, professor på Socialhögskolan vid Lunds universitet och författare till flera böcker om välfärden.

– Om alla över 85 eller 90 år fick rätt att välja ett särskilt boende, skulle kommunerna pressas att utveckla fler sådana platser. En förutsättning är förstås att staten bidrar till finansieringen, påpekar han i ett debattinlägg.

Minskning med 30 procent
I Sverige finns det idag för få särskilda boenden där äldre kan få vård och omsorg, enligt professorn. Sedan början av 1990-talet har platserna i särskilda boenden minskat med ungefär 30 procent och väntetiderna för att få en plats kan vara långa.

– Den starka ökningen av gruppen över 80 år antyder också en ökad framtida efterfrågan på särskilda boenden, framhåller Per Gunnar Edebalk.

Trygghetsboenden för dyra
Han menar att rent kortsiktigt har regeringen visat handlingskraft genom att införa biståndsbedömda trygghetsboenden, men långsiktigt lär de bli ineffektiva och onödigt dyra.

– Om de som bor i biståndsbedömda trygghetsboenden behöver mer vård och omsorg än vad som att går att få i dem, måste äldreomsorgens personal försöka motivera personen ifråga att välja en mer lämplig boendeform, enligt regeringen. Men vad händer med dem som vägrar flytta? undrar professorn.

Tvång ingen lösning
– Det är inte förenligt med svensk lag att tvångsomhänderta en äldre skör människa eller att bestraffa vederbörande med otillräcklig hemtjänst, understryker professorn.

En vettig statlig politik vore istället att satsa mer på särskilda boenden för äldre samt ge alla över 85 eller 90 år rätt att välja ett särskilt boende, avslutar Per Gunnar Edebalk vid Lunds universitet.

Åsikterna framfördes i Sydsvenskan.

 

 

 

 

SÄG DIN ÅSIKT. SKRIV EN KOMMENTAR!

MER Debatt

Kommentera

Your email address will not be published. Required fields are marked *