Lösningen heter dialog | Offentliga Affärer
ÖVRIGT-Toppbanner1260x250
ÖVRIGT-Mobil-Toppbanner-320×320

SENASTE JOBB

• No Posts Found
Offentliga upphandlingar misslyckas

Lösningen heter dialog

Medierna rapporterar med jämna mellanrum om hur offentliga upphandlingar antingen ifrågasatts eller misslyckats på ett eller annat sätt. I många fall heter den enkla lösningen ”dialog”. Det menar Mikael Bladh, vd för Zango AB, som är erfarna konsulter inom affärsutveckling och offentliga upphandlingar, i nedanstående debattinlägg.

Allt för många offentliga upphandlingar misslyckas, eller leder till för stora kostnader.

De cirka 650 miljarder kronor som svenska myndigheter upphandlar varje år ska användas så att myndigheterna får bästa möjliga resultat av upphandlingen och samtidigt främja konkurrens.

Om en offentlig upphandling är lyckad leder den till högre kvalitet och lägre kostnader för det allmänna och för konsumenterna. Men alltför ofta blir det inte så. Det finns många anledningar – allt från undermåliga upphandlingsunderlag, till onödigt svåruppnådda krav.

För dialog – innan upphandlingen
Som konsulter inom upphandling och företagsutveckling har vi vid åtskilliga tillfällen konstaterat att ett av de största hindren för en funktionell och resultatinriktad upphandling är att det tyvärr ofta finns en ovilja hos de upphandlande myndigheterna att föra en dialog med branschens specialister och de företag som kan tänkas delta.

 En dialog är inte bara tillåten, utan en förutsättning. Myndigheterna bör intervjua företagare om deras syn på marknaden och upphandlingens krav innan upphandlingen. Genom dessa möten och en sund dialog bygger man grunden för en funktionell och effektiv upphandling. Det finns inget förbud för upphandlande myndigheter att föra dessa samtal. Genom dialogen blir det också lättare att titta på kvalitet, undersöka beståndsdelar i upphandlingen och få fler företag att delta. Resultat: bättre konkurrensvillkor och slutresultat.

Utebliven konkurrens och ökade kostnader
Den upphandlande myndigheten måste också ha en god dialog internt, med den gren av verksamheten som ska använda tjänsten/produkten. I upphandlingens utformning är det viktigt att man inte ställer kraven utifrån nuvarande leverans, utan att man verkligen efterfrågar det man önskar uppnå och behöver framöver.

Risken med en upphandling som sker utan dialog och med fel kravspecifikation är att företagen som deltar tvingas rätta sig efter onödigt krångliga krav och vagt formulerade villkor. Det kan få till följd att den önskade konkurrensen uteblir, men även att myndigheten i slutet får ökade kostnader eftersom företagen tvingas in i avtal som inte är glasklara och funktionella från början. Poster med tilläggskostnader dyker garanterat upp när underlagen inte är genomarbetade.

Med andra ord: större öppenhet och bättre förberedelser ger effektivare upphandling. Det vinner alla parter och hela samhället på.

Mikael Bladh, VD för Zango AB – experter på upphandling och affärsutveckling – www.zango.se

 

SÄG DIN ÅSIKT. SKRIV EN KOMMENTAR!

MER Upphandling

Kommentera

Your email address will not be published. Required fields are marked *