Det går fort och gör ont – men blir bättre! | Offentliga Affärer
ÖVRIGT-Toppbanner1260x250
ÖVRIGT-Mobil-Toppbanner-320×320

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Det går fort och gör ont – men blir bättre!

Om första vågens digitalisering handlar om att arbeta på samma sätt – fast digitalt, är andra vågen att arbeta digitalt på ett annat sätt – en digital transformation. Men vad gör man och hur gör man det?

Dessa frågor penetreras av Gustaf Söderlund, Dept. Head of Public Sector, Capgemini, i en debattartikel i kommande utgåva av OFFENTLIGA AFFÄRER, med utgivning i mars 2020.

Bakgrunden är att offentlig sektor går mot tuffare tider. Demografi, ekonomi, en kommande konjunkturnedgång, samtidigt som medborgarna förväntar sig alltmer av tjänster och service från det offentliga.

Till detta kommer en omfattande miljöomställning, ökade kostnader för integration och en mer komplex hotbild. Plussar man på med kompetensbristen blir bilden nästintill nattsvart.

Tilltro till IT
Offentlig sektor har redan börjat rusta sig för de tuffare tiderna. Vissa gör nedskärningar av personal och vissa höjer skatter. Men det är slående hur många som sätter sin tilltro till IT för att lösa detta – något man gör rätt i!

Robotisering, enligt Gustaf Söderlund, kan skapa ökad effektivitet, men risken är att man ’asfalterar ko-stigar’ istället för att bygga nya elvägar med smartare sträckning – man löser inte grundproblemet. Detta eftersom robotisering normalt handlar om att automatisera den process eller det moment som redan finns (oavsett hur dålig den processen är).

Fast i gamla system
Grundproblemet är att man är fast i gamla system med gammal arkitektur, designade för att lösa gårdagens (eller egentligen förra århundradets) problem. Systemen är ofta ett arv från första vågens digitalisering – det vill säga när man såg på hur man arbetade manuellt och la in samma saker i ett IT-system.

Men det finns andra sätt att jobba, menar han. Den digitala resan måste göras tillsammans med medborgarna, patienterna och slutanvändarna.

Hög tid börja resan
Om ni inte redan börjat resan är det hög tid att göra det nu för att undvika att komma på efterkälken, manar Gustaf Söderlund.

– Transformationen kommer att gå ganska fort och det kommer göra riktigt ont – både ekonomiskt och kulturellt. Men, det kommer revolutionera offentlig sektor och lösa delar av den nattsvarta bilden, avslutar Gustaf Söderlund, Capgemini.

SÄG DIN ÅSIKT. SKRIV EN KOMMENTAR!

MER IT

Kommentera

Your email address will not be published. Required fields are marked *