Datastressen kostar svenska företag 30 miljarder årligen | Offentliga affärer
ÖVRIGT-Toppbanner1260x250
ÖVRIGT-Mobil-Toppbanner-320×320

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Datastressen kostar svenska företag 30 miljarder årligen

Bristande datakunskaper stressar svenska anställda, vilket leder till sjukfrånvaro och ineffektiva beslut. I förlängningen förlorar svenska företag 30 miljarder kronor varje år. Det visar en ny undersökning från Qlik och Accenture.

Data är det nya guldet. Med hjälp av data kan företag driva både innovation och tillväxt, förutsatt att de vet hur de ska använda den.

Tillsammans med Accenture har det svenskgrundade analysföretaget Qlik låtit genomföra en undersökning som visar att mindre än en av fem (17 procent) svenskar litar fullt ut på sina datakunskaper. Den svaga dataläskunnigheten leder till stress och sjukfrånvaro motsvarande fem arbetsdagar per anställd – eller runt 30 miljarder kronor per år.

– Nästan sju av tio svenskar uppger att den ökande mängden data bidrar till att öka den arbetsrelaterade stressen. Det handlar om människors hälsa, och om stora intäkter som går förlorade. Var fjärde tillfrågad säger att datastressen bidragit till att de tagit minst en sjukdag, säger Dan Sommer, Global Market Intelligence Lead på Qlik.

Vidare visar undersökningen att nio av tio svenskar ser data som en tillgång för företaget, men att få själva använder den för beslutsfattande. Mer än en tredjedel (34 procent) uppger att de hellre väljer en alternativ metod för att lyckas slutföra uppgifter. Nästan lika många (38 procent) väljer att gå på magkänsla för att fatta beslut.

– Få ifrågasätter värdet av data – men många företag behöver se över hur de jobbar med datastyrning, analys och beslutsfattande. Det här innefattar att ge sina anställda de verktyg och den utbildning de behöver för att kunna utnyttja de möjligheter som data erbjuder. Datadrivna företag som fokuserar på kontinuerligt lärande kommer att bli mer produktiva och konkurrenskraftiga, säger Sanjeev Vohra, group technology officer och global lead på Accentures Data Business Group.

Undersökningen sammanfattas i rapporten ”The Human Impact of Data Literacy” som finnas att läsa i sin helhet här. Accenture och Qlik delar också med sig fem steg som företag bör följa för att bygga en mer datadriven organisation. Företagen är även medgrundare till Data Literacy Project, ett världsomspännande community som verkar för att främja dataläskunnighet i samhället.

Om undersökningen
Rapporten ”The Human Impact of Data Literacy” bygger på en undersökning genomförd av Opinium bland 9000 heltidsanställda i företag med över 50 anställda i Storbritannien, USA, Tyskland, Frankrike, Singapore, Sverige, Japan, Australien och Indien. 1000 svenska anställda deltog i undersökningen.

För att beräkna företagens intäktsförluster till följd av förseningar och sjukfrånvaro, beräknade vi det totala antalet timmar som gick förlorade på grund av förseningar varje vecka (med utgångspunkt i en genomsnittlig arbetsvecka under 47 arbetsveckor per år) och genomsnittet av förlorade arbetsdagar på grund av sjukfrånvaro kopplad till stress kring data varje år. Den förlorade tiden per anställd uppgick till 39 timmar och 22 minuter per år.

Om Accenture
Accenture är ett ledande globalt företag med verksamhet inom strategi, konsulttjänster, digitalisering, IT och verksamhetsoptimering. Genom branschledande erfarenhet och specialistkunskap inom olika branscher och affärsfunktioner hjälper vi våra kunder att förbättra sina resultat och skapa långsiktigt hållbara värden. Vi jobbar i gränslandet mellan IT och affär, och har över 492 000 medarbetare och kunder i drygt 120 länder. Genom innovation strävar vi efter att göra världen till en bättre plats. Besök oss gärna på accenture.se.

Om Qlik
Qlik grundades i Lund 1993. Företaget tillhandahåller lösningar som gör det enkelt för användare att lösa komplexa affärsutmaningar med hjälp av data. Med hjälp av Qliks plattform kan företag analysera kundbeteenden, förbättra sina affärsprocesser, upptäcka nya intäktskällor samt genomföra riskbedömningar. Qlik används av över 50 000 kunder i mer än 100 länder.

 

SÄG DIN ÅSIKT. SKRIV EN KOMMENTAR!

MER Återpublicerat

Kommentera

Your email address will not be published. Required fields are marked *