”Slopa straffskatt på solceller!” | Offentliga Affärer
ÖVRIGT-Toppbanner1260x250
ÖVRIGT-Mobil-Toppbanner-320×320

SENASTE JOBB

• No Posts Found
Låt inte otidsenliga regler bli hinder!

”Slopa straffskatt på solceller!”

– Det måste löna sig att göra stora solcellsinvesteringar. Premiera dem som är beredda att våga satsa. Låt inte otidsenliga regler bli ett hinder på vägen!

Det menar Henrik Saxborn, vd Castellum AB, i en opinionsartikel i Dagens Industri.

Henrik Saxborn. Foto: Castellum.

Fastighetsbolaget riktar nu tre uppmaningar till regeringen:

Ta bort straffskatten för större solcellsanläggningar. Skattelagarna försvårar investeringar i solcellsanläggningar (med en effekt över 255 kilowatt) eftersom juridiska personer måste betala energiskatt för den el de inte köper från nätet. Slopa det som i praktiken är en straffskatt på solel och gör det enkelt och lönsamt att investera i förnybar energi!

Inför rätt att flytta egen el utan skatt. En fastighetsägare som har en lokal med mycket liten energiförbrukning under vissa perioder, t.ex. en skolbyggnad sommartid, måste betala energiskatt om man vill använda den egenproducerade elen i en annan byggnad.

Klassa inte fastighetsägare som bygger solceller som elproducenter. Om man producerar mer än 1,5 MW klassas man som ”elproducent”. En fastighetsägare som gör stora solcellsinvesteringar överskrider sannolikt den volymen, vilket medför omfattande administration och höga avgifter. Det leder till att många fastighetsägare avstår från att bygga solcellsparker.

– Jag är stolt över att vi som fastighetsbolag kan bidra till att bygga smartare och mer hållbara samhällen. Vi har alla ett ansvar att bekämpa klimatkrisen. Låt därför inte otidsenliga regler bli ett hinder på vägen, avlutar Henrik Saxborn.

SÄG DIN ÅSIKT. SKRIV EN KOMMENTAR!

MER Miljö

Kommentera

Your email address will not be published. Required fields are marked *