Staten bör betala försörjningsstödet | Offentliga Affärer
ÖVRIGT-Toppbanner1260x250
ÖVRIGT-Mobil-Toppbanner-320×320

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Staten bör betala försörjningsstödet

– Det har aldrig varit meningen att försörjningsstödet skulle ta över en så stor del av stödet till så många grupper som i dag. Vårt yttersta skydd mot fattigdom har vidgats och tränger undan satsningar i välfärdens kärna, skolan och omsorgen om de gamla.

Det framhåller tre S-kommunalråd som tycker att det är dags att ”de som har ansvar för migration och arbetsmarknad får hantera sina egna beslut.”

I en debattartikel i Aftonbladet pekar de på en rapport från Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) som visar att kommunernas kostnader för försörjningsstödet ökade med elva (11) procent under 2019, en utveckling som inte visar tecken på att avta.

Pekar på orättvisor
De tre, Jan Bohman (bilden), kommunstyrelsens ordförande Borlänge (S), Lars Isacsson, kommunstyrelsens ordförande Avesta  (S), samt Leif Pettersson, kommunstyrelsens ordförande Ludvika (S), framhåller även orättvisor ”som gör situationen extra provocerande.”

De framhåller följande: Det första är att ansvaret för flyktingmottagandet är och har varit extremt orättvist fördelat över landet. Det andra är att rika kommuner med god arbetsmarknad, ofta i storstadsregionerna, sätter i system att dumpa människor som är beroende av försörjningsstöd i glesbygdskommuner och bruksorter. Kostnaderna, både de ekonomiska och sociala landar på medborgarna i fattigare kommuner runt om i landet.

Staten smiter från ansvar
– Så smiter både staten och rika kommuner från vårt gemensamma ansvar för upprätthållandet av välfärdssamhället.

Enligt de tre socialdemokratiska kommunalråden vältras kostnaderna för social integration och stöd till fattiga över från de rikaste till de med låg eller normal inkomst.
– Det är vanliga löntagare som drabbas när välfärden försvagas och skatterna ökar i fattigare kommuner.

Klarar inte fördelningen
De menar att eftersom staten – efter att riksdagen beslutat om nivån på försörjningsstödet – därefter inte klarar att fördela ansvaret för kostnaderna, så måste staten ta över kostnaderna för försörjningsstödet.

Debattörerna pekar på ett antal fördelar med detta. Alla kommuner skulle få en ekonomisk lättnad, men den största lättnaden skulle de få som nu måste göra mest. Det skulle även ge ”en spännande fördelningspolitisk effekt då behovet av försörjningsstöd är ojämnt fördelat mellan Sveriges kommuner”. Dessutom tror S-politikern att det skulle minska problemet med social dumpning.

”Inte en dag för tidigt”
Slutligen framhåller de att det skulle ”tvinga de politiker som har ansvar för migrationspolitiken, arbetsmarknadspolitiken och våra socialförsäkringssystem att hantera konsekvenserna av sina egna beslut. Det vore inte en dag för tidigt.”

Artikeln kan komma att uppdateras. OFFENTLIGA AFFÄRER söker Jan Bohman, KSO i Borlänge, för kommentarer.

 

SÄG DIN ÅSIKT. SKRIV EN KOMMENTAR!

MER Ekonomi

Kommentera

Your email address will not be published. Required fields are marked *