Svenska företag på sanktionslista | Offentliga Affärer
ÖVRIGT-Toppbanner1260x250
ÖVRIGT-Mobil-Toppbanner-320×320

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Svenska företag på sanktionslista

13 företag och fem enskilda personer finns på Världsbankens sanktionslista efter avslöjanden om korruption, rapporterar SVT.

”Kontanter i en portfölj, bordellbesök i Amsterdam och mutor för miljardkontrakt i Litauen. Det är några av anledningarna till att svenska företag hamnat på Världsbankens svarta lista”, berättar SVT i ett av sina inslag .

Natali Engstam Phalén, generalsekreterare vid Institutet Mot Mutor (IMM), deltog i Rapport och Aktuellt den 2 mars, i samband med SVT:s avslöjanden. Hon underströk att Världsbanken pekat ut korruption som ett av de största hoten mot utveckling och fattigdomsbekämpning.

OFFENTLIGA AFFÄRER fick ställa några frågor till Natali Engstam Phalén med anledning av avslöjandena.

Tror du att sanktionslistan kan verka avskräckande på så sätt att företag tänker sig för innan de överväger ett korrupt beteende?
– Tydliga sanktioner och risk för svartlistning ser jag som en av de faktorer som verkar avskräckande på företag och som bidrar till ett ökat antikorruptionsarbete. Beroende på ens affärsmodell kan det slå mer eller mindre hårt att svartlistas, vilket såklart påverkar den avskräckande effekten.

–Sanktionslistor och sanktioner förutsätter dock att korrupt agerande upptäcks, och det är också viktigt att det finns förutsättningar för att upptäcka korrupta ageranden och en reell risk att avslöjas om korrupta ageranden används.

Du säger till SVT att det som nu avslöjats är toppen på ett isberg. Vad kan man mer göra – nationellt och internationellt – för att förebygga korruption i samband med utvecklingsprojekt?
– Det är en stor fråga som inte har ett enkelt svar. Hade förebyggande, eller bekämpande av korruption, enbart varit en fråga om att skapa regler hade problemet inte varit så stort som det är. Ur ett företagsperspektiv är det viktigt att ha en hög grad av riskmedvetenhet och göra gedigna riskbedömningar inför olika projekt med planer för hur de korruptionsrisker som troligtvis kommer att uppstå behöver hanteras.

– Det är viktigt att det finns tydliga krav på vilka rutiner och system som ska finnas på plats i förebyggande syfte för att få delta i utvecklingsprojekt samt att skapa förutsättningar för visselblåsare att larma vid misstankar om oegentligheter.

– Vidare ser jag behov av att öka kunskapen om korruptionens konsekvenser och tala klarspråk om vilka negativa följdkonsekvenser ett inbegripande i korrupt agerande får.

Läs mer här.

Världsbankens lista här.

 

SÄG DIN ÅSIKT. SKRIV EN KOMMENTAR!

MER Upphandling

Kommentera

Your email address will not be published. Required fields are marked *