Sveriges största solanläggning på tak | Offentliga Affärer
ÖVRIGT-Toppbanner1260x250
ÖVRIGT-Mobil-Toppbanner-320×320

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Sveriges största solanläggning på tak

Sveriges största takbaserade anläggning för solceller ska byggas i Göteborg och beräknas bli lika stor som fem fotbollsplaner.

Anläggningen kommer att omfatta en yta på 30 000 kvadratmeter och ska byggas på Hisingen Logistikpark, med närhet till Nordens största hamn, industrier och nationella transportleder.

Så här kan anläggningen se ut.

Beställare är Castellum, ett av Sveriges största fastighetsbolag med 632 fastigheter fördelade på 4,2 miljoner kvadratmeter kontor- och logistikyta i Sverige, men även i Köpenhamn och Helsingfors.

100 anläggningar
I början av 2020 kommunicerade företaget storsatsningen ”100 på sol”, vilket innebär att man bygger 100 solcellsanläggningar på befintliga byggnader fram till 2025. Som en del av företagets satsning på en mer hållbar kraftförsörjning panerar man att i framtiden bygga fler storskaliga solcellsanläggningar vid Castellum Säve Flygplats. Detta markområde ägs sedan 2018 av Castellum och ligger nära Hisinge Logistikpark. Säve Flygplats består av ett markområde omfattande drygt tre miljoner kvadratmeter.

Specialister bygger
Swede Energy ska bygga anläggningen, ett företag som under snart 30 år har arbetat med konstruktion och rådgivning för att utveckla energieffektiva lösningar. Bolaget har arbetat med kraftindustrin under långtid och har nu specialiserat sig på större solanläggningar åt företag och industrier och är en av de största aktörerna när det gäller utvinning av solenergi.

Swede Energy har även arbetat med kommuner och har bland annat byggt en rad unika anläggningar. Mest uppmärksammad är anläggningen som byggts på en stålpergola ovanpå parkeringsdäck på femte våningen på nya Universitetssjukhuset i Örebro. Den nya Solanläggningen som ska byggas åt Castellum kommer att uppföras med den senaste solcellstekniken.

Fördubblat intresse
Under det senaste året har förfrågningar från företag som är intresserade av egna solcellsanläggningar mer än fördubblats. Fastighetsägare har dessutom utlyst ramavtalsupphandlingar, något som är helt nytt inom branschen.

– Tidigare fick vi jobba mer på att hitta företag som är intresserade av solenergi medan det idag kommer förfrågningar i princip dagligen, berättar Rickard Lantz, försäljningschef på Swede Energy.

Hållbarhet allt viktigare
Han har 15 års erfarenhet av kraftindustrin, där han har jobbat med försäljning och projektledning inom bland annat kärnkraft, de senaste fem åren som försäljningschef. Rickard Lantz berättar att hållbarhet blivit en allt viktigare aspekt för företagare som överväger att investera i en solanläggning.

– Företagsledare börjar se sin verksamhet som ett kretslopp och undrar hur de kan öka andelen egenproducerade energin för att göra skillnad och öka sin hållbarhetsprofilering, säger han.

Fler vågar satsa
Försäljningschefen berättar också att allt fler vågar satsa på stora anläggningar för att täcka sin grundförbrukning, vilket för industrier ofta handlar om flera hundra kilowatt.

– Med rätt expertis kan man bygga anläggningar som är både ekonomiskt, miljömässigt och tekniskt hållbara, med få riskelement, slår Rickard Lantz fast.


Fakta
Investeringen är på 27 miljoner kronor och anläggningen kommer att ha en årlig elproduktion på cirka 3,3 GWh, vilket motsvarar 660 standardvillors elkonsumtion per år. Uppförandet av den nya solcellsanläggningen är tänkt att påbörjas under mars månad och driftsättningen beräknas till årsskiftet 2020-2021.

Faktorer som är viktiga att beakta vid investering i en solcellsanläggning:

– Färre komponenter ger högre tillgänglighet.
– Växelriktare bör placeras nära strängarna på taket.
– Placeringen av panelerna; hitta maximalt solläge och undvik skugga.
– Designa för låga underhållskostnader och hög tillgänglighet.
– Största felkällan är externa DC-brytare och kopplingsboxar, undvik dessa.
– Följ Räddningstjänstens rekommendationer.

SÄG DIN ÅSIKT. SKRIV EN KOMMENTAR!

MER Energi

Kommentera

Your email address will not be published. Required fields are marked *