Tekniken blev lärarnas tvångströja | Offentliga affärer
ÖVRIGT-Toppbanner1260x250
ÖVRIGT-Mobil-Toppbanner-320×320

SENASTE JOBB

• No Posts Found
Bakvänt IT-tänk i skolan

Tekniken blev lärarnas tvångströja

Den i grunden goda tanken att tillvarata teknikens möjligheter har blivit till en tvångströja för lärarna. Tekniken har blivit ett verktyg för administrativ kontroll och dokumentation. Den tjänar byråkratins intresse i stället för lärarnas och elevernas.

Det hävdar Johan Jacobsson, vd Sylog, i denna debattartikel för OFFENTLIGA AFFÄRER. Sylog är specialiserade konsulter och team inom systemutveckling, teknik och IT (se fakta nedan).

Att vara lärare är antagligen ett av de svåraste jobben som finns idag. Förutom att bedriva undervisning handlar jobbet om en rad andra uppgifter. Allt från sociala insatser för elever som har det tufft till olika typer av administration och uppföljning som krävs av skolledning och föräldrar. Sådant kräver enormt mycket tid, vilket tyvärr ibland gör att det pedagogiska uppdraget blir lidande.

Felaktigt perspektiv
Samtidigt har vi på senare år fått helt nya tekniska möjligheter. Genom bärbar teknik, molntjänster och det som just nu kommer in på bred front, AI-teknologi, så finns det idag betydligt bättre förutsättningar för skolan att slippa mycket ”kringarbete” och istället fokusera på kärnuppdraget. Dessvärre tycks utvecklingen hittills ha blivit den rakt motsatta. Ett skäl är att hela diskussionen utgår från fel perspektiv.

När beslutsfattare inom skolan talar om IT-utveckling handlar det oftast om att den nya teknologin ska prägla undervisningen och att eleverna ska lära sig använda tekniken. Det låter modernt och bra, inte minst för föräldrar som vill att deras barn ska ”hänga med”.

Borde förenkla och underlätta
Förutom att dagens skolelever knappast lär sig om IT i skolan, utan snarare i sitt övriga liv, är detta i grunden feltänkt. Poängen med IT och ny teknik är att det ska underlätta för olika slags mänsklig aktivitet. Genom teknikens utveckling kan vi förenkla och effektivisera vår tillvaro, vilket i sin tur ger mer tid och resurser till annat.

I skolans värld har IT istället för att förenkla snarare inneburit fler arbetsuppgifter än tidigare. Genom teknikens möjligheter kan vi idag få omedelbar information om barnens förehavanden i klassrummen, något föräldrar också förväntar sig att lärarna ska förse dem med. Närvaro, frånvaro, omdömen, betyg på prov och andra uppgifter, allt ska rapporteras. Skolledningar åläggs att förse kommunens beslutsfattare med olika typer av dokumentation och uppföljningar, saker som det faller på lärarna att ge underlag till. Lärarna får allt fler krav på sig som inte handlar om deras huvuduppgift – undervisningen.

Största hindret
Forskaren Anders Ivarsson Westerberg visade för något år sedan att lärare ägnar 50 procent av sin arbetstid till administration. Det har knappast blivit bättre sedan dess. Nyligen beskrev Lärarförbundet problematiken i en rapport där dokumentationsbördan utpekades som det största hindret. I samma enkät menar lärarna att det man helst vill ägna tiden åt är sådant som att planera och följa upp sin undervisning och ge stöd till elever. Om dokumentationskraven minskade skulle också 9 av 10 grundskollärare använda den frigjorda tiden till planering av undervisningen.

Avskräckande exempel
Ett avskräckande exempel på införandet av ny teknik är Skolplattformen i Stockholm. Den skulle underlätta arbetet i alla Stockholms stads skolor och allt ifrån betyg, scheman och sjukanmälning skulle ske via IT-lösningen. Den kostade 1 miljard men har nu delvis lagts på is på grund av alla problem. Utan att vara insatt i alla detaljer är det tydligt att den upphandlade lösningen var för komplicerad och omfattande.

Tekniken har med andra ord blivit ett verktyg för administrativ kontroll och dokumentation. Den tjänar byråkratins intresse istället för lärarnas och elevernas. Den i grunden goda tanken att ta tillvara teknikens möjligheter har mest blivit till en tvångströja för lärarna.

Vänd på perspektivet
Vi behöver därför vända på perspektivet och fundera på hur vi kan använda tekniken för att underlätta för lärarna. Tänk om elevernas telefoner automatiskt indikerade närvaro respektive frånvaro i klassrummet. Kanske skulle det gå att rätta prov eller inlämningsuppgifter med AI. Eller skicka veckobrev med olika slags påminnelser genom ett automatiskt system kopplat till klassens schema.

Exemplen är bara plockade ur luften och det går säkert att hitta svårigheter och motargument mot just dessa. Poängen är perspektivflyttningen. Om vi behandlar tekniken som ett självändamål och inte bryr oss om syftet med den, så hamnar vi i stagnation och administration. Ser vi istället IT och den nya tekniken som medel för att skapa bättre verksamhet öppnar sig helt nya möjligheter för utveckling.

Satsa på lärarna!
När det gäller IT-användningen i den svenska skolan blir slutsatsen därför: Satsa på lärarna. Använd teknologin för att frigöra deras tid och underlätta deras arbete. Ta tillvara elevernas teknikintresse genom undervisning, inte prylar. Så kan vi få verklig nytta av den nya teknologin i svensk skola.

Johan Jacobsson, vd Sylog

Fakta
Sylog är specialiserade konsulter och team inom systemutveckling, teknik och it. Bolaget tillhandahåller bl.a. kompetens inom ledning, konfigurationsstyrning, utveckling och kvalitetssäkring av IS/IT-system hos ett antal olika myndigheter och verk. Är specialister inom Produkt- och systemutveckling och arbetar i hela kedjan från ledning och planering till genomförande och kvalitetssäkring. Exempel på kunder är Skatteverket, Kronofogdemyndigheten och Rikspolisstyrelsen.

SÄG DIN ÅSIKT. SKRIV EN KOMMENTAR!

MER Debatt

Kommentera

Your email address will not be published. Required fields are marked *