Vården erbjuds analysverktyg för ledarskap i Coronakrisen | Offentliga Affärer
ÖVRIGT-Toppbanner1260x250
ÖVRIGT-Mobil-Toppbanner-320×320

SENASTE JOBB

• No Posts Found
Digitala analysverktyg kan ge unik kriskompetens

Vården erbjuds analysverktyg för ledarskap i Coronakrisen

Den offentliga sektorn kommer att utan kostnad få möjlighet att använda Brilliant Futures verktyg för medarbetarundersökningar och analyser. Beslutet innebär att organisationer inom offentlig sektor, till exempel vården, ges möjlighet att dra unika lärdomar av den kris som vi nu befinner oss i.

Det framgår av ett pressmedelande.

– Alla som kan måste hjälpa till i Coronakrisen. Vi har därför beslutat att erbjuda vår plattform gratis till den offentliga sektorn. Genom att hjälpa offentlig sektor att samla in data under den här akuta fasen kan de få en unik insikt om hur organisationen fungerar under krissituationer, vilket gör att vården står bättre rustad vid nästa kris, säger Helena Frennmark, ansvarig för offentlig sektor på Brilliant Future.

Helena Frennmark.

 Undersökningen har i dagarna erbjudits till alla kommundirektörer, hr-chefer och andra högre tjänstemän i offentlig sektor och offentliga bolag. Den består av tio unika frågor som sedan skickas ut till alla medarbetare i organisationen. Resultatet samlas in och analyseras i

Brilliants digitala plattform som uppfyller alla krav på integritet och sekretess som krävs i en sådan här situation.

Svårt lyfta blicken
– Att ledare i offentlig sektor har svårt att lyfta blicken vid den här tidpunkten är fullt förståeligt. Just därför vill vi göra vad vi kan för att samla in relevant data och skapa förutsättningar för att kunna agera på rätt sätt när dammet lagt sig, säger Helena Frennmark.

Chefer i offentlig verksamhet får efter att undersökningen genomförts tillgång till analyser av insamlade data helt anonymiserat. Detta ger en unik inblick i hur medarbetarna upplevde de olika aspekterna av hur organisationen fungerade under krisen och ger en vägledning till vad som behöver utvecklas och vad som fungerade bra.

Vill stötta i krisen
 – Vi ser gång på gång i våra analyser att beslut baserat på data istället för åsikter och gissningar gör att rätt typ av åtgärder vidtas och önskade resultat växer fram. Detta sparar vidare både tid och pengar. Vi vill vi stötta offentlig verksamhet på det sätt vi kan i den här krisen, säger Helena Frennmark.

 Brilliant garanterar att undersökningen och analysen håller samma kvalitet, sekretess och säkerhet som våra ordinarie undersökningar gör.


Om undersökningen:

  • Genom att genomföra undersökningen för offentlig verksamhet möjlighet att agera enklare, med större kunskap och säkerhet.
  • Undersökningen är helt digital och enkel att komma igång med och genomföra.

SÄG DIN ÅSIKT. SKRIV EN KOMMENTAR!

MER Pressreleaser

Kommentera

Your email address will not be published. Required fields are marked *