Viktigt värna försiktighetsprincip | Offentliga Affärer
ÖVRIGT-Toppbanner1260x250
ÖVRIGT-Mobil-Toppbanner-320×320

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Viktigt värna försiktighetsprincip

Försiktighetsprincipen tycks ha varit styrande i många länders agerande men mindre tydlig i den svenska hanteringen av Coronapandemin.

Det menar Finn Nilson, docent i riskhantering och föreståndare för Centrum för forskning om samhällsrisker, Karlstads universitet, och Mikael Granberg, professor i statsvetenskap, föreståndare för Centrum för forskning om samhällsrisker, Karlstads universitet, forskare vid Centrum för naturkatastroflära, Uppsala universitet.

– Vi hävdar att när ett av de allvarligaste hoten mot vår hälsa i modern tid knackar på dörren är det inte läge att släppa försiktighetsprincipen. Snarare är den viktigare än någonsin, skriver de på debattplats i Svenska Dagbladet 2020-03-19.

Jämför med andra
Akademikerna anser att när en stor majoritet av Europas länder väljer andra vägar i bekämpningen av Covid-19 bör Sveriges metoder och strategier granskas och jämföras med länder som gjort andra val i hur denna samhällsrisk hanterats.

– Försiktighetsprincipen har varit en ryggrad i Europas riskhanterings-strategi vad gäller samhällsrisker under de senaste 40 åren och har därmed förhindrat stater och företag från att ta risker med vår hälsa och miljö genom att åberopa låg vetenskaplig evidens. När vi följer den svenska hanteringen av Coronaviruset framstår inte försiktighetsprincipen som styrande. Men det är just i dessa situationer som den bör appliceras, avslutar forskarna.

 

SÄG DIN ÅSIKT. SKRIV EN KOMMENTAR!

MER Debatt

Kommentera

Your email address will not be published. Required fields are marked *