Skapade team för direktupphandling | Offentliga Affärer
ÖVRIGT-Toppbanner1260x250
ÖVRIGT-Mobil-Toppbanner-320×320

SENASTE JOBB

• No Posts Found
Unik support i Malmö

Skapade team för direktupphandling

Malmö stad har skapat ett direktupphandlingsteam som stöttar samtliga förvaltningar vid genomförande av direktupphandlingar. Teamet kan vara ett bollplank eller genomföra direktupphandlingen som helhet.

– Vi ser det som att Direktupphandlingssupporten har tre huvudsakliga områden, berättar sektionschef Martin Olofsson och spaltar upp områdena enligt följande:

  • Direktupphandlingar och avrop (vi sköter hela direktupphandlingen eller avropet på uppdrag av beställare)
  • Support (korrekturläsning, hjälp med delar av en direktupphandling, svara på allmänna frågor, uppdatera mallar m.m.)
  • Utbildningar (öka kunskap och kännedom om hur Malmö stad vill att vi direktupphandlar).

– Vi jobbar även nära Upphandlingsenheten för att vi som Malmö stad ska jobba på likartat sätt, tillägger Martin Olofsson.

Tvåmanna-team
OFFENTLIGA AFFÄRER fick även en pratstund med Björn Petersson och Alvin Wendelius, de två medarbetare som i huvudsak arbetar med Direktupphandlingssupporten. Teamet arbetar nu som bäst att göra sig kända i Malmö stads olika förvaltningar.

– Vårt mål med tjänsten är att utgöra ett stöd på den nivå som beställaren behöver. Det är inget tvång att använda oss utan det ska upplevas som skönt att det finns intern expertis som kan hjälpa till, oavsett vilken nivå av vår tjänst man önskar, säger Björn Petersson.

Ökad medvetenhet
Kollegan Alvin Wendelius tillägger:
– Vi ska inte ta över alla uppgifter om man inte vill det, utan fungera som just ett stöd. Fler och fler blir medvetna om varför det finns regler kring upphandling och inköp och att en offentlig aktör måste handskas varsamt med allmänna medel.

Utbildningar igång
Utbildningarna har precis satt igång med sex inplanerade utbildningstillfällen under våren med upp till 125 personer per utbildningstillfälle.

Fotnot:
Detta är ett utdrag ut en längre artikel som publiceras i sin helhet i nr 2 av OFFENTLIGA AFFÄRER med planerad utgivning i juni 2020.

SÄG DIN ÅSIKT. SKRIV EN KOMMENTAR!

MER Upphandling

Kommentera

Your email address will not be published. Required fields are marked *