Öka säkerheten i distansarbetet! | Offentliga Affärer
ÖVRIGT-Toppbanner1260x250
ÖVRIGT-Mobil-Toppbanner-320×320

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Öka säkerheten i distansarbetet!

Hela 70 procent av yrkesverksamma personer i världen jobbar utanför kontoret minst en gång i veckan enligt en global undersökning. Men detta medför stora säkerhetsrisker, påpekar Jan Terje Kleiven, Business Development Manager på Kingston EMEA.

I en debattartikel för OFFENTLIGA AFFÄRER, vill han lyfta fram vikten av rätt teknologi och säkerhetsstrategier för den flexibla arbetsplatsen. Här följer ett utdrag ur artikeln som planeras att publiceras i nr 2 av tidningen med utgivning i juni 2020.

Distansarbete blir allt vanligare och med det följer ett stort ansvar för hanteringen av arbetsrelaterade data. Bristfälliga rutiner kan äventyra säkerheten för en hel organisation.
Men det behöver inte innebära slutet för den flexibla organisationen – med rätt verktyg, attityd och utbildning möjliggörs den moderna arbetsplatsen på ett enkelt, säkert och tryggt sätt!

Åtgärder i tre steg
En säker lagringsstrategi är ingenting utan användarvänlig teknologi som enkelt kan implementeras av alla inom organisationen. För att nå dit krävs en kombination av åtgärder i tre steg.

  • 1) Rätt teknologi. Krypterade SSD-enheter och USB-minnen är lätta att implementera och är det enda fullständiga och tidseffektiva skyddet mot dataintrång för portabla enheter. Virtuella privata nätverk (VPN) skyddar din företagsdata som hanteras över öppna WiFi-anslutningar. DLP-mjukvara övervakar intern information och hindrar data från att hamna i fel händer. Tillsammans skapar verktygen en integrerad infrastruktur som arbetar aktivt och förebyggande, utan att det behöver kosta en förmögenhet.
  • 2) Utbildning Förebyggande säkerhetsutbildningar där personal lär sig grunderna i data- och nätverksskydd skapar en djupare förståelse för viktiga rutiner och hur de bör förverkligas.
  • 3) En öppen arbetsplatskultur. Personalen måste anpassa sig efter rådande teknologi och vara mottaglig för de lagar och krav som finns. Alla inom organisationen måste förstå varför regler implementeras snarare än att bli instruerade att följa en manual.

    Jan Terje Kleiven, Business Developement Manager på Kingston EMEA

 

SÄG DIN ÅSIKT. SKRIV EN KOMMENTAR!

MER Säkerhet

Kommentera

Your email address will not be published. Required fields are marked *