“Nedmontera inte rättsstaten!” | Offentliga Affärer
ÖVRIGT-Toppbanner1260x250
ÖVRIGT-Mobil-Toppbanner-320×320

SENASTE JOBB

• No Posts Found

“Nedmontera inte rättsstaten!”

Det är inte rimligt att nedmontera rättsstaten för att polis och åklagare ska kunna göra sitt jobb.

Det framhåller Thomas Olsson, advokat, i en debattartikel i Svenska Dagbladet. Han pekar på ett förslag ”som oroväckande nog förefaller ha fått fäste i debatten”. Det han syftar på är kravet på att avskaffa den så kallade muntlighets- och omedelbarhetsprincipen.

Advokaten förklarar: I korthet kan det sägas att principen innebär att domstolar endast får döma över det som förebringas vid en huvudförhandling, medan förslaget går ut på att en misstänkt ska kunna dömas på de uppgifter som lämnats i ett polisförhör.

Missgrepp vid förhör
– Är det något vi borde ha lärt oss av true crime-genren är det att de flesta rättsskandaler beror på missgrepp under polisförhör, påpekar Thomas Olsson, och fortsätter:

– Därför är det förvånande att såväl debattörer som politiker så lättvindigt förespråkar tidiga förhör, utan att reflektera över hur det förslaget påverkar jämvikten i rättssystemet med hänsyn till den enskilda individens rätt att inte utsättas för godtycklig maktutövning.

Underminerar rättssäkerheten
Slutligen menar Olsson att förslaget ”underminerar rättssäkerheten” och det inte är rimligt ”att nedmontera rättsstaten för att polis och åklagare ska kunna göra sitt jobb.”
– Förslaget bör därför inte genomföras, avslutar han.

 

SÄG DIN ÅSIKT. SKRIV EN KOMMENTAR!

MER Juridik

Kommentera

Your email address will not be published. Required fields are marked *