Mänskliga rättigheter är grunden | Offentliga Affärer
ÖVRIGT-Toppbanner1260x250
ÖVRIGT-Mobil-Toppbanner-320×320

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Mänskliga rättigheter är grunden

De mänskliga rättigheterna utgör en ram för all politik. Alla partiprogram, oavsett var de lokaliserar sig på en höger–vänster-skala, måste acceptera att bli prövade mot de mänskliga rättigheterna.

Dessa ligger bortom vänster–höger-schemat och det är skadligt när de ändå pressas in i detta schema, hävdar ärkebiskop Antje Jackelén som resonerar kring demokrati, höger-vänster-skalan och när det är läge att försöka få bort en makthavare.


Antje Jackelén. ärkebiskop. Foto: Magnus
Aronsson/Svenska kyrkan.

Att agera politiskt är i grunden ett honnörsord, menar ärkebiskopen i en debattartikel i Dagens Nyheter 2021-06-20.

– Visst kan det finnas bra och dålig, hederlig och ohederlig politik, och även politik som måste bekämpas. Men att bruka orden politik och politisk i nedvärderande syfte leder fel. Det förminskar allas vårt medborgerliga ansvarstagande för samhällets bästa, ett ansvar som vi behöver ta som enskilda personer men också gemensamt i sammanslutningar av olika slag, betonar Antje Jackelén.

“Sök det allmänna bästa”
Hon hävdar att i alla situationer måste det högsta målet för politiken vara att söka det bästa för kommunen, regionen och landet, som en del av en europeisk och global gemenskap.

– Politisk makt är inte ett självändamål utan ett redskap för att i debatt och överenskommelser med andra förverkliga det man själv eller det parti man sympatiserar med anser utgör det bästa alternativet.

Bilden: Ärkebiskop Antje Jackelén. Foto: Magnus Aronsson/Svenska Kyrkan.

SÄG DIN ÅSIKT. SKRIV EN KOMMENTAR!

MER Debatt

Kommentera

Your email address will not be published. Required fields are marked *