Åsikter | Offentliga Affärer
ÖVRIGT-Mobil-Toppbanner-320×320

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Åsikter

Rasismen normaliserad i vissa grupper

Fler än vita svenskar måste bära ansvaret för den utbredda rasismen. Det hävdar Elaine Eksvärd som har personlig erfarenhet av rasism från invandrargrupper. Elaine Eksvärd menar att en vit person måste kunna uttrycka att någon med...

Hur prioriterar vår regering?

– Jag blir inte klok på det naiva i att inte undanta konferens och utbildningsbranschen från restriktionerna. Det säger Urban Nilsson, grundare och vd på Hexanova och ansvarig utgivare för Offentliga Affärer. Han menar att konferens och...

Utlandsfödda arbetar mer än svenskfödda

Det finns en bild av att inrikes födda jobbar betydligt mer än utrikesfödda. – Vi kan i en ny rapport från Arena Idé konstatera att det inte stämmer, hävdar Sandro Scocco, Lars-Fredrik Andersson och Rikard Eriksson. OFFENTLIGA AFFÄRER har...

Protester mot konkurrensutsättning

I Lycksele kommun protesterar anställda på Gatu- och parkenheten mot att majoriteten vill konkurrensutsätta verksamheten. – Är det så konstigt att vi vill värna om att ha kvar det jobb vi faktiskt har, frågar personalen i ett debattinlägg...

Bussbransch kämpar för överlevnad

Ett riktat stöd för avställda bussar skulle stötta bussföretag som drabbats hårt av krisen. Det menar Anna Grönlund, branschchef Sveriges Bussföretag, och Mikael Nilsson, ordförande Skånes Bussföretag, vd Tjörnarpsbuss. I en...

”Stoppa EU:s minimilöner!”

EU-kommissionens förslag om minimilöner kommer med stor sannolikhet skaka den svenska arbetsmarknadsmodellen i dess grundvalar. Det finns ännu möjlighet att stoppa detta. Det hävdar Sara Skyttedal (KD), vice gruppledare för EPP-gruppen i...

Gängkriminalitet delvis flumskolans fel

Flumskolan utgör en viktig förklaring till att gängkriminaliteten eskalerar. Det menar Magnus Henrekson, professor i nationalekonomi och vd för Institutet för Näringslivsforskning (IFN). För att förstå den senaste tidens utveckling där...