Åsikter | Offentliga affärer
ÖVRIGT-Mobil-Toppbanner-320×320

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Åsikter

Ny debatt om vinst i välfärden

Författaren Åsa Moberg har fått igång både regeringen och näringslivet efter en debattartikel där hon försvarar vinster i välfärden. Det var i Dagens Industri den 10 juni som Åsa Moberg tog till orda. – Varken jordbruket,...

Väktarbolag kan lösa poliskrisen

Polisen är i kris, främst beroende på en obalans mellan uppgifter och resurser. För att polisen ska kunna fokusera på sina huvuduppgifter lägger Säkerhetsbranschen nu fram ett sjupunktsprogram som berör skärningsytan mellan polisens och...

”Samhällsansvar är lönsamt!”

Företag som har samhällsengagemang vinner i förtroende och ökar sin lönsamhet. Det menar Jacob Hallencreutz och Johan Parmler, Epsi Rating Group och Svenskt Kvalitetsindex.  Åsikterna framförs i en debattartikel i Dagens Samhälle...

”Minska antalet svenska kommuner”

För att undvika att klyftan mellan stad och land ska växa behöver bland annat antalet kommuner minskas kraftigt, menar flera professorer och ekonomer. De pekar på att drygt hälften av Sveriges 290 kommuner har färre än 16 000 invånare och...

De vill höja matberedskapen

Varannan portion på tallriken består av importerad mat. Det fungerar utmärkt i fredstid men gör Sverige dåligt rustat för en kris med svår matbrist. Det hävdar 16 LRF-bönder i tidningen Land och efterlyser hjälp av svenska folket för att...

”Skyll inte mutor på naivitet!”

– Att skylla mutor och korruption på naivitet är ett omyndigförklarande, som ger ett tacksamt utrymme att slippa ta ansvar. Det menar Louise Brown, antikorruptions-specialist och styrelseledamot i Transparency International Sverige. OFFENTLIGA...

EU behövs som garant för fred

Den 9 maj högtidlighålls Europadagen och andra världskrigets slut. Flera inlägg uppmärksammar detta och varnar för ett splittrat Europa. – Ökade offentliga utgifter är förstås inte något eftersträvansvärt i sig. Tvärtom. Men jag ser...