Debatt | Offentliga affärer
ÖVRIGT-Mobil-Toppbanner-320×320

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Debatt

”Viktiga medarbetare utvisas”

Utvisningsbesluten av arbetskraftsinvandrare har ökat dramatiskt de senare åren. Företag tappar viktiga medarbetare som de är beroende av samtidigt som Sveriges konkurrenskraft sätts på spel. Det påpekar företrädare Svenskt Näringsliv,...

”Konkurrensverket har fel”

Den bild av rättsläget som förmedlas på KKV:s hemsida om Idéburet offentligt partnerskap (IOP) är både felaktig och föråldrad, anser Mathias Sylvan, upphandlingsjurist. På Upphandling24 skriver han: “Jag vill därför ta tillfället...

“Återinför nit och redlighet!”

Transportstyrelsens IT-skandal är bara den senaste i raden av skandaler som drabbat statsförvaltningen och hänger intimt samman med brister i nit och redlighet, det som präglar ämbetsmannaidealet. Det hävdar Lennart Göranson, tidigare...

Hård debatt om solenergi

Skatter och ett omöjligt regelverk infört av regeringen försvårar möjligheterna för landsting och andra stora aktörer att satsa på solcellsutbyggnad. Eller är det Alliansen i Stockholms läns landsting som har dålig koll? Om detta tvistar...

Inrätta insatsstyrka för upphandling

Det är hög tid att bygga en insatsstyrka för den offentliga affären, tycker en grupp sakkunniga inom offentlig upphandling. Deras upprop publiceras i Dagens Samhälle den 14 juni 2017. ”De offentliga inköpen kan effektiviseras mycket mer. En...

Kräver hårdare tag mot korruption

Det krävs hårdare tag mot korruption, bland annat i form av högre företagsböter. Det skriver Natali Phalén, generalsekreterare vid Institutet mot mutor (IMM) och nyligen intervjuad som PROFIL i senaste utgåvan av OFFENTLIGA AFFÄRER. Hennes...

Subvention ökar byggkostnad

För att en fungerande bostadsmarknad ska bli verklighet krävs andra åtgärder än subventioner till företagen, menar Björn Wellhagen, näringspolitisk chef vid Sveriges Byggindustrier. ”Bidrag till byggföretag minskar konkurrensen” är...