Debatt | Offentliga affärer
ÖVRIGT-Mobil-Toppbanner-320×320

Debatt

Vem ansvarar för välfärdstekniken?

Vad händer när komplexa tekniklösningar inte fungerar, vem är då ansvarig? – Vi behöver ett offentligt samtal om ansvarsfördelningen, menar Lars Liljedahl, Föreningen Sveriges socialchefer, och Lars Lundberg, IT & Telekomföretagen....

”Idrotten stärker samhället”

Sex av tio svarar att tillgången till idrottsanläggningar har mycket stor betydelse för barn och ungas hälsa och utveckling. På frågan om vilket parti som har bäst politik gällande idrott och föreningsfrågor svarar fler än hälften att...

Skola och trygghet höjdpunkter i tältet

Onsdagen i OFFENTLIGA AFFÄRERS tält inleddes med ett panelsamtal om trygghet och kittet i samhället och fortsatte med diskussion om framtidens skola. Får en skola se ut hur som helst, var rubriken. Huddinge kommun stod i centrum, en växande...

”Ta säkerhetshoten på allvar!”

Fler myndigheter måste ta ansvar för att skapa ett säkert Sverige, menar säkerhetspolischefen Klas Friberg. Utkontraktering av verksamhet får inte ske innan riskerna övervägts, påpekar han bland annat. Total­försvarsplaneringen innebär...

Ny debatt om vinst i välfärden

Författaren Åsa Moberg har fått igång både regeringen och näringslivet efter en debattartikel där hon försvarar vinster i välfärden. Det var i Dagens Industri den 10 juni som Åsa Moberg tog till orda. – Varken jordbruket,...

”Samhällsansvar är lönsamt!”

Företag som har samhällsengagemang vinner i förtroende och ökar sin lönsamhet. Det menar Jacob Hallencreutz och Johan Parmler, Epsi Rating Group och Svenskt Kvalitetsindex.  Åsikterna framförs i en debattartikel i Dagens Samhälle...

”Minska antalet svenska kommuner”

För att undvika att klyftan mellan stad och land ska växa behöver bland annat antalet kommuner minskas kraftigt, menar flera professorer och ekonomer. De pekar på att drygt hälften av Sveriges 290 kommuner har färre än 16 000 invånare och...