Debatt | Offentliga affärer - Part 2
ÖVRIGT-Mobil-Toppbanner-320×320

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Debatt

Jämställdheten hotas av mörka krafter

Konsekvenserna av den utvecklingen vi nu ser, med minskad eller stagnerad jämställdhet, slår både mot individen och samhället. Alla tjänar på ett jämställt samhälle. Därför är också alla förlorare när just jämställdheten backar....

Uppdrag: skydda Sveriges elever

Barn och elevombudets (BEO) uppdrag är enligt lag att skydda elever från kränkande behandling i den skola de är skyldiga att vara. Skollagen stiftas av riksdagen. BEO följer den. Det hävdar Caroline Dyrefors Grufman, barn och elevombud,...

Dags att säkra dricksvattnet

Det behövs ett nationellt åtgärdsprogram för att säkra god kvalitet på dricksvatten i hela landet. Det menar företrädare för VA-Fakta – ett branschinitiativ från 2013 som verkar för att öka kännedomen och kunskapen om det gigantiska...

Nätläkarna kan rädda vården

Ett digitalt vårdmöte kostar skattebetalarna en tredjedel mindre än ett fysiskt, skriver forskaren Mårten Blix, fil. dr i nationalekonomi vid Institutet för Näringslivsforskning. I en debattartikel i Dagens Industri (2019-02-17) konstaterar...

Vill automatisera mer i välfärden

Det som kan automatiseras i välfärden ska automatiseras, skriver företrädare för Sveriges Kommuner och Landstings (SKL:s) välfärdsråd.   ”Digitalisering och automatisering är kraftfulla verktyg för att förbättra de offentliga...

”LAS är inte problemet ”

– Det är inte LAS som ger mina entreprenörsvänner grått hår. Det är hur man ska hitta kompetent personal, säger Jessica Löfström, vd för bemanningsföretaget Expandera Mera. Detta apropå Svenskt Näringslivs vd Jan-Olof Jacke som i en...

”Upphandla med funktionskrav!”

Dagens upphandlingskrav är ofta många, smala, precisa och i flera fall komplicerade. Med krav som i stället tar sikte på funktionen som upphandlas, snarare än mått och specifikationer, öppnar köparen för bättre lösningar. – Det leder...