Åsikter | Offentliga Affärer - Part 2
ÖVRIGT-Mobil-Toppbanner-320×320

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Åsikter

Fel med hårdare nedstängning

Att i ett läge, där covid-19 inte längre utgör ett akut hot och Sverige har haft underdödlighet i drygt en månad, införa hårdare nedstängningar än våren 2020 är orimligt. Det hävdar tre läkare; Sven Román, Nils Littorin (på bild) och...

120 kvinnokrav den 8 mars

Inför könskvotering, stoppa upphandlingen av kvinnojourer, ta bort böter ur straffskalan för sexköp. Det är några av de mest radikala kraven som Sveriges Kvinnolobby med ett 20-tal kvinnoorganisationer framför den 8 mars, Internationella...

Vindkraften stor möjlighet i norr

Debatten om bristande kapacitet i elnäten i södra Sverige får inte överskugga möjligheterna med den industrirevolution som sker i norra Sverige. Det hävdar Linda Burenius, ordförande i ”100% förnybart”. OFFENTLIGA AFFÄRER har varit i...

Bli bättre på analys av data

Den offentliga sektorn skulle vinna på att bättre ta hand om all data som kommer från Internet of Things (IoT). Bara genom att integrera analysen av data med verktyg som ger förslag på varningar och åtgärder går det att nå den fulla...

”Ge full ersättning till företag!”

– Regeringen har tidigare meddelat att företag som tvingas stänga hela sin verksamhet ska få full ersättning för sina fasta kostnader. Det måste vara tydligt att detta verkligen kommer att gälla. Det säger Bettina Kashefi, chefekonom på...

Plan mot korruption bristfällig

– Regeringens handlingsplan mot korruption räcker inte. Det hävdar Claes Sandgren, professor emeritus i civilrätt vid Stockholms universitet. Han välkomnar i och för sig att regeringen nyligen beslutade om en handlingsplan mot korruption. –...

Halva elräkningen är skatt

– Ingen har lyckats motivera varför man ska acceptera att halva elräkningen går till skatt. Det verkliga syftet bakom den höga elskatten förefaller helt enkelt att vara att dra in så mycket skattepengar som möjligt till staten. Det hävdar...