Återpublicerat | Offentliga affärer - Part 2
ÖVRIGT-Mobil-Toppbanner-320×320

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Återpublicerat

Incidenter hos Statens servicecenter granskas

Datainspektionen ska undersöka om Statens servicecenter har nödvändiga rutiner för att upptäcka och utreda personuppgifts-incidenter, händelser där enskilda utsatts för risker på grund av att deras personuppgifter inte har skyddats...

Reformer för 30 miljarder i budget

Budgetpropositionen för 2020, framlagd för Sveriges Riksdag 2019-09-18, bygger på en överenskommelse mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet. – Tillsammans lägger vi fram nya reformer på närmare 30 miljarder...

Fallskador dödar flest

Fallskador är den vanligaste skadan som dödar flest – men var är den politiska viljan för våra äldre?  Det undrar professor Olle Svensson som jämför med det strukturerade arbetet mot barnolycksfall, eller trafikdöden som i dag bara är...

Visma bygger Arbetsförmedlingens e-arkiv

Arbetsförmedlingen har tecknat avtal om att införa e-arkiv från Visma som ett led i sin pågående digitalisering. E-arkivet ska se till att myndigheten på ett rättssäkert och kostnadseffektivt sätt kan långtidsbevara elektroniska handlingar...

“Satsa på förtätning av arbetsmarknader!”

Investeringar i infrastruktur som ökar kontaktytorna mellan arbetsplatser driver på den ekonomiska tillväxten. Infrastruktursatsningar som främjar långväga pendling har däremot inte samma positiva effekt. En planering som förutsätter långa...