Återpublicerat | Offentliga affärer - Part 2
ÖVRIGT-Mobil-Toppbanner-320×320

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Återpublicerat

Incidenter hos Statens servicecenter granskas

Datainspektionen ska undersöka om Statens servicecenter har nödvändiga rutiner för att upptäcka och utreda personuppgifts-incidenter, händelser där enskilda utsatts för risker på grund av att deras personuppgifter inte har skyddats...

Reformer för 30 miljarder i budget

Budgetpropositionen för 2020, framlagd för Sveriges Riksdag 2019-09-18, bygger på en överenskommelse mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet. – Tillsammans lägger vi fram nya reformer på närmare 30 miljarder...

Fallskador dödar flest

Fallskador är den vanligaste skadan som dödar flest – men var är den politiska viljan för våra äldre?  Det undrar professor Olle Svensson som jämför med det strukturerade arbetet mot barnolycksfall, eller trafikdöden som i dag bara är...

Visma bygger Arbetsförmedlingens e-arkiv

Arbetsförmedlingen har tecknat avtal om att införa e-arkiv från Visma som ett led i sin pågående digitalisering. E-arkivet ska se till att myndigheten på ett rättssäkert och kostnadseffektivt sätt kan långtidsbevara elektroniska handlingar...

“Satsa på förtätning av arbetsmarknader!”

Investeringar i infrastruktur som ökar kontaktytorna mellan arbetsplatser driver på den ekonomiska tillväxten. Infrastruktursatsningar som främjar långväga pendling har däremot inte samma positiva effekt. En planering som förutsätter långa...

Ny ordförande för HjärtLung

Riksförbundet HjärtLungs kongress har enhälligt valt Inger Ros till tre nya år som förbundsordförande för Sveriges näst största patientorganisation.    – Jag tackar för förtroendet och känner stor stolthet över det viktiga arbete vi...