Energi | Offentliga Affärer
ÖVRIGT-Mobil-Toppbanner-320×320

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Energi

Bransch spår fördubblat elbehov

Ett fördubblat elbehov de två närmaste decennierna. Det är enligt energibranschen ett sannolikt scenario för svensk del. Dock är det oklart om ytterligare kärnkraft behövs för att klara den kraftiga ökningen. – Jättesvår fråga, det...

Risk för snedfördelad eltillgång

Så som situationen är idag, när elnätets kapacitet är begränsad, kan regelverket leda till allvarliga problem. – Eftersom först-till-kvarn gäller finns risken att internationella företag konkurrerar ut lokala verksamheter vilket vi redan...

Skåne klarar inte större elavbrott

Södra Sverige har varit särskilt drabbat av den pågående effekt- och kapacitetsbristen.  Det hävdar Louise Eklund (L), regionråd i Region Skåne, och Torkild Strandberg (L), kommunstyrelsens ordförande i Landskrona. – Från nationell...

Sverige blir EU:s nya vindkraftspark?

EU tänjer på unionens befogenheter i fördragen och ger sig in på områden som borde vara nationella angelägenheter. Följden kan bli tusentals vindsnurror utmed de svenska kusterna. Det menar Jessica Stegrud, Europaparlamentariker och ledamot...

Skattemedel att spara på elavtal

– Flertalet av de avtal som tecknas inom el är i princip helt okontrollerade under hela avtalsperioden. Det hävdar Magnus Kjellin, Ensotech, ett bolag som är specialiserat på systemstöd för upphandling, styrning och uppföljning. Offentlig...

Kommunerna kan få fart på vindkraften

Kommunerna måste vara drivande för vindkraften. Det minskar klimatutsläppen, pressar elpriset och skapar nya jobb. Men regeringen måste ge kommunerna rätt förutsättningar! Det hävdar sex företrädare för nätverket Vindkraftens...

Elförsörjningen under lupp

En tryggad elförsörjning har varit en av de pågående diskussionerna under sommaren 2020. Mitt under juli månad råkade södra Sverige ut för elbrist. I rapporten ”Försörjningstrygghet el – 2045” analyseras nuläget och situationen fram...