Energi | Offentliga Affärer
ÖVRIGT-Mobil-Toppbanner-320×320

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Energi

Sverige blir EU:s nya vindkraftspark?

EU tänjer på unionens befogenheter i fördragen och ger sig in på områden som borde vara nationella angelägenheter. Följden kan bli tusentals vindsnurror utmed de svenska kusterna. Det menar Jessica Stegrud, Europaparlamentariker och ledamot...

Skattemedel att spara på elavtal

– Flertalet av de avtal som tecknas inom el är i princip helt okontrollerade under hela avtalsperioden. Det hävdar Magnus Kjellin, Ensotech, ett bolag som är specialiserat på systemstöd för upphandling, styrning och uppföljning. Offentlig...

Kommunerna kan få fart på vindkraften

Kommunerna måste vara drivande för vindkraften. Det minskar klimatutsläppen, pressar elpriset och skapar nya jobb. Men regeringen måste ge kommunerna rätt förutsättningar! Det hävdar sex företrädare för nätverket Vindkraftens...

Elförsörjningen under lupp

En tryggad elförsörjning har varit en av de pågående diskussionerna under sommaren 2020. Mitt under juli månad råkade södra Sverige ut för elbrist. I rapporten ”Försörjningstrygghet el – 2045” analyseras nuläget och situationen fram...

Het sommardebatt om elnätet

I Svenska Dagbladet har det pågått en het debatt om det svenska elnätet. Det behövs krafttag för att återupprätta vår mest grundläggande infrastruktur – vårt nationella transmissionsnät, menar elnätsexperten Magnus Olofsson....

Tre av fyra vill bygga ut vindkraften

Tre av fyra svenskar vill se en kraftig utbyggnad av vindkraften. Men det behövs politiska beslut som underlättar utbyggnaden, menar Charlotte Unger Larson, vd på Svensk Vindenergi. Hon pekar på att den nya vindkraften kan minska...

Sveriges största solanläggning på tak

Sveriges största takbaserade anläggning för solceller ska byggas i Göteborg och beräknas bli lika stor som fem fotbollsplaner. Anläggningen kommer att omfatta en yta på 30 000 kvadratmeter och ska byggas på Hisingen Logistikpark, med...